Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sanat Yönetimi Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Sanat ve sanat yönetimi ile ilgili malzeme ve teknikler ile kavram ve terimler konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-2Sanatın her alanında tarihsel örnekleri, dönemleri, akım ve sanatçıları üslup, konu ve malzeme ve teknik özellikleri ile tanıyacak şekilde sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-3Mesleki etik değerler konusunda bilgi sahibidir
PÇ-4Sanat Yönetimi ile ilgili kurumsal (Resmi veya özel kurumlar –Kültür Bakanlığı, Kültür Müdürlükleri, İl Kültür Başkanlıkları, Sanat Vakıf ve Dernekleri gibi-, Müzecilik, Sanat Galericiliği, Sanat Müzayedeciliği, Sanat Fuarcılığı, Sanat Yayıncılığı, Festival organizasyonu, tiyatro, opera ve sahne sanatları ile ilgili diğer alanlarda) yapılanma ve süreçler hakkında bilgi sahibidir. Bu bilgileri uygulayabilir.
PÇ-5Zaman ve mekan koşullarını değerlendirerek bu koşullar çerçevesinde bir proje tasarlar ve yönetir.
PÇ-6Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır
PÇ-7Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunları tartışır. Bu sorunları Küresel ve bölgesel sorunlarla (çevre vb.) ilişkilendiren tasarımlar gerçekleştirebilir.
PÇ-8İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimiyle ilişkilendirebilir.
PÇ-9Yeniliklere açıktır ve yenilikleri alana uyarlayabilir
PÇ-10Dünya’daki ve Türkiye’deki önemli sanat kurum ve etkinliklerini tanır ve bunların yerini belirleyebilir.
PÇ-11Sanat üretimine yönelik arz- talep dengesini değerlendirerek sanat üretimini ekonomik anlamda yapılandırabilir
PÇ-12Sanat üretimine yönelik arz- talep dengesini değerlendirerek sanat üretimini kültürel anlamda yapılandırabilir.
PÇ-13Kütüphane ve arşiv çalışmasının önemini bilir ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-14Sanat ve kültür alanında disiplinlerarası düşünür, Sanat Yönetiminin farklı alt disiplinlerini değerlendirecek çözümleyici bakış açısına sahiptir.
PÇ-15Sanat ve Sanat Yönetimi ile ilgili yasal düzenleme ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
1               
2               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
4               
5               
1               
2