Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Tasarımı (Multimedya)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Tasarımı (Multimedya) Programı Ana Sayfası

İletişim Tasarımı (Multimedya)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerin bilgi ve deneyimle donatılmış entellektüel bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bölümün eğitim programında, Film Yönetimi, Senaryo, Belgesel Film Yönetimi, Deneysel Sanat Atölyesi, Multimedya Uygulamaları, Desen, Kurgu, Grafik Tasarım gibi uygulamalı lokomotif derslerin yanı sıra, Çağdaş Sanat, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Görsel Kültür, Kültürel Çalışmalar, Sanat Fotoğrafı, Popüler Kültür gibi kuramsal tabanlı dersler de bulunuyor.
 
Huzurlu ve enerjik ortamıyla Türkiye ve uluslararası ortamda örnek teşkil eden İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde ilk yıl öğrencilere sinema ve grafik sanatları alanlarında eğitim veriliyor. Öğrencilere ikinci yıldan itibaren kendi yetenekleri doğrultusunda, ağırlıklı branş programına devam etmekle birlikte farklı bölümlerin derslerini almaları için hak tanınıyor.
 
Öğrencilerin öğrenimlerinin ilk yıllarından itibaren görsel sanatların temel prensiplerini kavramaları, ilerleyen yıllarda, çağdaş sanatı evrensel düzeyde anlayabilmeleri, sanat-iletişim ve tasarım arasındaki ilişkileri çözümleyebilecek bir olgunluğa erişmeleri hedefleniyor.
 
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü alanında tanınmış ve üretkenliğiyle öğrencilere yol gösteren öğretim görevlileriyle eğitim-öğretim hizmet veriyor.
 
Güney Avrupa Sinema Okulları (SEECS), Uluslararası Sinema Okulları Birliği (CILECT) ve Avrupa Sanat Değişim Akademisi (EEA) üyesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü ERASMUS programı çerçevesinde birçok etkinliğe katılıyor. Ayrıca bölümde ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve kendini kanıtlamış sanatçı-akademisyenlerle çalıştaylar düzenleniyor.


Kuruluş

Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı 2002-2003 akademik yılında eğitimine başlamıştır. İletişim Tasarımı Bölümü, yeni bir yapılanma süreci içinde, öğrencilerine, uygulamalı resim, desen, grafik tasarımı, sinema ve fotoğraf gibi farklı çağdaş sanat disiplinleri arasında ilişki kurabilecekleri üretken, huzurlu ve enerjik bir ortam sunmayı hedeflemektedir. Bölümümüz sanat olgusunu, kültür, teknoloji, politika, ekonomik ve toplumsal değerler gibi çok boyutlu perspektifler bağlamında büyüteç altına alan bir ders programı geliştirmektedir. Öğrencilerimizden, öğrenimlerinin ilk yıllarından itibaren görsel sanatların temel prensiplerini kavramaları, ilerleyen yıllarda, çağdaş sanatı evrensel düzeyde anlayabilmeleri, sanat-iletişim ve tasarım arasındaki ilişkileri çözümleyebilecek bir olgunluğa erişmeleri beklenir. Bu süreç aynı zamanda öğrencinin, resim, fotoğraf, grafik sanatlar ve sinema gibi alanlarda kendi özgün ürünlerini vermeye başladığı, onların sanatçı adayı olarak kişiliklerinin belirginleştiği bir süreçtir. 
 
Günümüzün sürekli olarak ilerleyen teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimleri doğrultusunda İletişim Tasarımı Bölümü, gerek ders programlarında, gerekse akademik yapılanmasında kendisini sürekli olarak güncellemeyi, çağdaş/güncel sanat pratiklerini öğrencileriyle doğru ve verimli ortamlarda paylaşmayı, onlara sanat ve iletişim olgusu arasındaki organik ilişkileri kurabilecek görsel deneyimler kazandırmayı öncelikli hedefleri arasında görmektedir.
 
Bölümümüzde öğrencilerimiz;
 
- Grafik - Web Tasarımı
- Sinema (Yapım-Yönetim-Görüntü Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı)
- Fotoğraf ve Video
 
gibi alt modüllerle çeşitlenen alanlardan zorunlu ve seçmeli olarak dersler alıp deneyimlerini genişletirler.


Kazanılan Derece

İletişim Tasarımı Diploması

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları


2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle İletişim Tasarımı lisans programı özel yetenek sınavı yerine merkezi yerleştirme ile (LYS-LGS) öğrenci alacaktır. İletişim Tasarımı lisans programı için değerlendirme TS-1 puan türüne göre gerçekleştirilir. İletişim Tasarımı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.


2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için geçerli olan 88 öğrencilik kontenjana göre İletişim Tasarımı Bölümü'nün taban ve tavan puanlarına göre başarı puanları aşağıdaki gibidir:

 
 
% 50 Burslu
% 75 Burslu
%100 Burslu
2016 Taban Puan
231,799
307,774
388,263
2016 Başarı Sırası
412.000
153.000
         29.100
Toplam Kontenjan
54
25
9
 
 

Ayrıca İletişim Tasarımı Bölümü'ne, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.


Çift Anadal - Yandal

İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans eğitimlerini alabilmektedirler. Bölümümüz lisans öğrencileri en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, GNO’ları en az 2.80 olma koşuluyla Çift Anadal’a başvurabilmektedir. İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri özelleştirilmiş ÇAP sayesinde istedikleri bölümde  Çift Anadal yapma hakkına sahiptirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans diploması verilir.  Yandal uygulaması öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde, GNO’larının en az 2.50 olma koşuluyla, 72 (AKTS) kredilik ders alarak kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans diploması ile birlikte bir yandal lisans sertifikası verilir.

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

İletişim Tasarımı Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS (ECTS) ile mezun olmaktadırlar.

Uluslararası İşbirliği

İletişim Tasarımı Bölümü bir “CILECT” üyesidir. İstanbul Kültür Üniversitesi aynı zamanda CILECT’in bölgesel birlikteliklerinden GEECT’e (Avrupa Sinema-Televizyon Okulları Birliği / The Grouping of Film and Television Schools) ve SEECS’e (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları / South European Cinema Schools) üyedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonunda “Yönetmen”, “Görüntü Yönetmeni”, “Yapımcı”, “Teknik Eleman (Stüdyo Şefi – Kurgucu)”, “Fotoğraf Sanatçısı”, “Sanat Eleştirmeni”, “Grafik Tasarımcı”, “Web Tasarımcı”, “ Metin Yazarı” ve “Performans – Video Sanatçısı” olarak kültür sanat alanlarındaki kariyerlerini sürdürürler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz ilgili bölümlerde yüksek lisans öğrenimine devam edebilmektedir.

Bölümde tezli İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Sunulan Olanaklar

Öğrenciler Çift Anadal, Yandal eğitimi alabilecekleri gibi bir öğrenci değişim programı olan Erasmus/Socrates Programları çerçevesinde öğrenimlerinin bir bölümünü işbirliği içerisinde bulunan üniversitelerden birinde tamamlama şansına sahiptirler. Ayrıca öğrencilerin eğitimleri süresince yerleşke içerisinde yönelebileceği merkez ve birimler bulunmaktadır:
- Güney Avrupa Sinema Okulları
- Uluslararası Sinema Okulları Birliği
- Avrupa Sanat Değişim Akademisi
- Dans Kulübü
- Genç Gelişim Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Sinema Kulübü
- Grafik ve Web Kulübü
- Bilim ve Sanat Kulübü
- Seramik Kulübü
- Etik Kulübü
- Fikir ve Kültür Kulübü
- Fotoğraf Kulübü
- Satranç Kulübü
- Kişisel Gelişim Kulübü
- Müzik Kulübü
- Etkili İletişm Kulübü
- Kalite Kulübü
- Mimarlık Kulübü
- Gezi Kulübü
- Edebiyat Kulübü
- Girişimcilik Kulübü
- Psikoloji Kulübü


Program Etkinlikleri

Her yıl düzenlenen çeşitli sergi, konferans, söyleşi ya da etkinliklerle öğrencilerimizin seçtikleri meslek alanlarında daha başarılı olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin bitirme projeleri kapsamında tiyatro oyunları sergilenmekte ve derslerin içeriğine bağlı olarak sergi, toplantı ve film stüdyosu, fotoğraf stüdyosu benzeri çalışma alanlarına öğrencilerin katılımıyla geziler düzenlenmektedir. 

2017 yılında gerçekleşen Düğümler Çözümler Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi, merkezine “kent” temasını yerleştiren akademik ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapmış ve Türkiye'de lisansüstü öğrenimine devam eden öğrencilerle buluşmuştur. 2017 yılında gerçekleşen bir diğer etkinlik de, Beypazarı Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen "Beypazarı Film Atölyesi" olmuştur; atölye kapsamında hem Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri hem İletişim Tasarımı öğrencileri Beypazarı'nda 25 lise öğrencisi ile çalışmalar yapmış ve "Aşık Şevkati" belgeselini gerçekleştirmişlerdir. 

 

İletişim Bilgileri

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜM BAŞKANI

Yrd.Doç. Dr. İbrahim ZENGİN

i.zengin@iku.edu.tr

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156, İstanbul
Tel: 0(212) 498 41 57