Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Tasarımı (Multimedya)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM1001 Bilgisayarda Tasarım I Z 0/2/0 5
ITM1002 Deneysel Sanat Atölyesi I Z 0/4/0 8
ITM1003 Görsel Kültür I Z 2/0/0 3
ITM1004 Sanatın Temel Kavramları Z 2/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM2001 Bilgisayarda Tasarım II Z 0/2/0 5
ITM2002 Deneysel Sanat Atölyesi II Z 0/4/0 8
ITM2003 Görsel Kültür II Z 2/0/0 3
ITM2004 Mitoloji Z 2/0/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM3001 Çağdaş Sanat I Z 2/0/0 3
ITM3002 Deneysel Sanat Atölyesi III Z 0/4/0 5
ITM3003 Görsel Sanat Çözümlemeleri I Z 2/0/0 3
ITM3004 Multimedya Uygulamaları I Z 1/2/0 4
YDI3001* Yabancı Dil III Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM4001 Çağdaş Sanat II Z 2/0/0 3
ITM4002 Deneysel Sanat Atölyesi IV Z 0/4/0 5
ITM4003 Görsel Sanat Çözümlemeleri II Z 2/0/0 3
ITM4004 Multimedya Uygulamaları II Z 1/2/0 4
YDI4001 Yabancı Dil IV Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM5001 Görsel Kültür III Z 2/2/0 6
ITM5002 Popüler Kültür I Z 2/0/0 4
ITM5003 Sanat Sosyolojisi I Z 2/0/0 4
ITM5004 Sanat Yazıları I Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM6001 Görsel Kültür IV Z 2/2/0 6
ITM6002 Popüler Kültür II Z 2/0/0 4
ITM6003 Sanat Sosyolojisi II Z 2/0/0 4
ITM6004 Sanat Yazıları II Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM7001 Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 3
ITM7002 Kültürel Çalışmalar I Z 2/0/0 3
ITM0001 Proje Atölyesi I Z 2/2/0 14
ITM7003 Staj Z 0/0/0 6
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM8001 Günümüz Sanatı Z 2/0/0 3
ITM8002 Kültürel Çalışmalar II Z 2/0/0 3
ITM0002 Proje Atölyesi II Z 2/2/0 20
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ITM1005 Desen I SA 1/2/0 4
ITM1006 Söyleyiş ve Ses Bilgisi I SA 0/2/0 4
ITM1007 Senaryo I SA 2/0/0 4
ITM1008 Yazı ve Tipografi I SA 0/2/0 4
ITM1009 Sanat Tarihi SA 2/0/0 4
ITM1010 Kültür ve Çağdaşlaşma SA 2/0/0 4
ITM1511 Sinema Dili I SA 2/0/0 4
ITM2005 Desen II SA 1/2/0 4
ITM2006 Söyleyiş ve Ses Bilgisi II SA 0/2/0 4
ITM2007 Görüntü Tasarımı I SA 1/2/0 4
ITM2008 Yazı ve Tipografi II SA 0/2/0 4
ITM2009 Sinema Tarihi SA 2/0/0 4
ITM2510 İletişim Tasarımı SA 2/0/0 4
ITM2511 Kısa Film Senaryosu SA 2/0/0 4
ITM3005 Dans ve Sahne Performansları I SA 1/2/0 4
ITM3006 Desen III SA 1/2/0 4
ITM3007 Film Yönetimi I SA 1/2/0 4
ITM3008 Fotoğraf Sanatı ve Kuramı SA 2/0/0 4
ITM3009 Grafik Tasarımı I SA 1/2/0 4
ITM3010 Karakter Tasarımı SA 0/2/0 4
ITM3011 Kurgu I SA 0/2/0 4
ITM3012 Resim I SA 1/2/0 4
ITM3013 Sahne Uygulamaları I SA 1/2/0 4
ITM3014 Senaryo II SA 2/0/0 4
ITM3015 Söyleyiş ve Ses Bilgisi III SA 0/2/0 4
ITM3016 Görüntü Tasarımı II SA 1/2/0 4
ITM3017 Hümanizma SA 2/0/0 4
ITM4005 Dans ve Sahne Performansları II SA 1/2/0 4
ITM4006 Desen IV SA 1/2/0 4
ITM4007 Film Yönetimi II SA 1/2/0 4
ITM4008 Grafik Tasarımı II SA 1/2/0 4
ITM4009 Görüntü Tasarımı III SA 1/2/0 4
ITM4010 Kurgu II SA 0/2/0 4
ITM4011 Resim II SA 1/2/0 4
ITM4012 Sahne Uygulamaları II SA 1/2/0 4
ITM4013 Sayısal Fotoğraf ve Görüntü İşleme SA 0/2/0 4
ITM4014 Söyleyiş ve Ses Bilgisi IV SA 0/2/0 4
ITM4015 Kısa Film ve Belgesel Yapımı SA 1/2/0 4
ITM4016 Video Enstalasyon SA 1/2/0 4
ITM5005 Belgesel Film Yönetimi SA 1/2/0 4
ITM5006 Canlandırma Teknikleri SA 0/2/0 4
ITM5007 Çağdaş Oyunculuk Teknikleri I SA 0/2/0 4
ITM5008 Dans ve Sahne Performansları III SA 1/2/0 4
ITM5009 Desen V SA 1/2/0 4
ITM5010 Grafik Tasarımı III SA 1/2/0 4
ITM5011 Görüntü Tasarımı IV SA 1/2/0 4
ITM5012 Karikatür SA 0/2/0 4
ITM5013 Kurgu III SA 0/2/0 4
ITM5014 Resim III SA 1/2/0 4
ITM5015 Sahne Uygulamaları III SA 1/2/0 4
ITM5016 Sanat Eleştirisi SA 2/0/0 4
ITM5017 Stüdyo Fotoğrafçılığı SA 0/2/0 4
ITM5018 Web Tasarımı I SA 1/2/0 4
ITM5019 Serbest Çizim Teknikleri SA 1/2/0 4
ITM5020 Medya Etiği SA 2/0/0 4
ITM6005 Belgesel Fotoğraf SA 0/2/0 4
ITM6006 Çizgi Filmde Sahne Tasarımı SA 0/2/0 4
ITM6007 Çağdaş Oyunculuk Teknikleri II SA 0/2/0 4
ITM6008 Dans ve Sahne Performansları IV SA 1/2/0 4
ITM6009 Desen VI SA 1/2/0 4
ITM6010 Film Yapım ve Yönetimi SA 1/2/0 4
ITM6011 Grafik Tasarımı IV SA 1/2/0 4
ITM6012 Kurgu IV SA 0/2/0 4
ITM6013 Resim IV SA 1/2/0 4
ITM6014 Sahne Uygulamaları IV SA 1/2/0 4
ITM6015 Sanat Fotoğrafı SA 0/2/0 4
ITM6016 Sayısal Canlandırma SA 0/2/0 4
ITM6017 Uzun Film Senaryosu SA 2/0/0 4
ITM6018 Web Tasarımı II SA 1/2/0 4
ITM6019 Ambalaj Tasarımı SA 1/2/0 4
ITM6020 Sinema ve Ses SA 0/2/0 4
ITM7004 Performans Sanatı I SA 1/2/0 4
ITM7005 Video Sanatı I SA 1/2/0 4
ITM7006 Fotoğraf Atölyesi SA 1/2/0 4
ITM7009 Seminer I SA 4/0/0 4
ITM7507 Sinema ve TV İşletmesi ve Yönetimi SA 2/0/0 4
ITM7508 Toplumsal Ruhbilim SA 2/0/0 4
ITM8003 Performans Sanatı II SA 1/2/0 4
ITM8004 Video Sanatı II SA 1/2/0 4
ITM8005 İnternet Radyoculuğu SA 2/0/0 4
ITM8007 Seminer II SA 4/0/0 4
ITM8506 Yetenek Yönlendirme ve Yönetme SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3