Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Sanatları Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1 İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek.
PÇ-2Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemleri öğrenerek yaratıcılığını ön plana çıkaracak tasarımlar yapabilecek.
PÇ-3İletişim, medya, kültür ve sanat gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki (Halkla İlişkiler ve Reklam) ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek.
PÇ-4Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık) uygulayabilecek.
PÇ-5Okuduğu, algıladığı ve kavradığı konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve gerekiyorsa değerlendirebilecek.
PÇ-6İletişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları benimseyerek çalışmalarına uyarlayabilecek.
PÇ-7Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynakları ve iletişim kanallarını bir araya getirerek yaratıcı bir reklam, halkla ilişkiler planı ve özgün çözümler üreten iletişim stratejileri geliştirebilecek.
PÇ-8Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek.
PÇ-9Halkla İlişkiler ve Reklam alanlarında yer alan reklam yazarlığı, müşteri temsilciliği, marka yöneticisi, iletişim stratejisti, iletişim danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
PÇ-10Belli konularda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve buna uygun her türlü çalışmayı gerçekleştirebilecek.
PÇ-11Öz disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek, bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-12Düşüncelerini ve projelerini yazılı, sözlü ya da başka şekillerde etkin ve ikna edici hale getirmek için gereken düşünce ve bilgileri toplayarak düzenleyip bir araya getirebilecek.
PÇ-13İş ortamında hedef kitleyle (müşteriler, tüketiciler, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla vb.) çalışırken katılımcı ve girişimci olabilecek, takım çalışmasını destekleyici nitelik taşıyabilecek.
PÇ-14Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek.
PÇ-15İletişim sürecinde karşılaşılacak sorunlara çözüm üretebilecek ve konuyla ilgili inisiyatif kullanabilecek.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ISN1101               
ISN1102               
ISN1103               
ISN1104               
ISN1106               
ISN1107               
ISN1108               
ISN2101               
ISN2102               
ISN2103               
ISN2104               
ISN2105               
ISN2106               
ISN2107               
ISN2108               
ISN2109               
ISN3101               
ISN3102               
ISN3103               
ISN3104               
ISN3105               
ISN4101               
ISN4102               
ISN4103               
ISN4104               
ISN5101               
ISN5102               
ISN5103               
ISN5104               
ISN6101               
ISN6102               
ISN6103               
ISN6104               
ISN7102               
ISN0101               
ISN7103               
ISN7104               
ISN8100               
ISN8101               
ISN0102               
ISN8103               
ISN8104               
ISN3201               
ISN3202               
ISN3203               
ISN3204               
ISN3205               
ISN3206               
ISN3207               
ISN3208               
ISN3209               
ISN3210               
ISN3211               
ISN3212               
ISN3213               
ISN3214               
ISN4201               
ISN4202               
ISN4203               
ISN4204               
ISN4205               
ISN4206               
ISN4207               
ISN4208               
ISN4209               
ISN4210               
ISN4211               
ISN4212               
ISN4213               
ISN4214               
ISN5201               
ISN5202               
ISN5203               
ISN5204               
ISN5205               
ISN5206               
ISN5207               
ISN5208               
ISN5209               
ISN5210               
ISN5211               
ISN5212               
ISN6201               
ISN6202               
ISN6203               
ISN6204               
ISN6205               
ISN6206               
ISN6207               
ISN6208               
ISN6209               
ISN6210               
ISNU0002               
ISN7201               
ISN7202               
ISN7203               
ISN7204               
ISN7205               
ISN7206               
ISN7207               
ISN7208               
ISN7209               
ISNU0003               
ISN8201               
ISN8202               
ISN8203               
ISN8204               
ISN8205               
ISN8206               
ISN8207               
ISN8208               
ISN1105               
ISNU0004               
ISNU0001               
ISNU0005               
ISNU0006               
ISN6100               
ISN1301               
ISN1302               
ISN2301               
ISN2302               
ISN2303               
ISN2304               
ISN3301               
ISN3302               
YDI3001*               
YDI4001               
ISN4301               
ISN4302               
ISN5301               
ISN7301               
ISN7302               
ISN8301               
ISN1401               
ISN1402               
ISN1403               
ISN2401               
ISN2402               
ISN2403               
ISN8209               
ISN7210