Lisans
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PÇ1. Mimarlık temel alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım, planlama etkinlikleri ve yerel , bölgesel,ulusal ve küresel bağlamda bilgiye sahiptir.
PÇ-2PÇ2. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahiptir.
PÇ-3PÇ3. Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-4PÇ4. Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir.
PÇ-5PÇ5. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik ( eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
PÇ-6PÇ6. Alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
PÇ-7PÇ7. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-8PÇ8. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9PÇ9. İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
PÇ-10P10. İnsan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-11P11. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır.
PÇ-12P12. Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir.
PÇ-13P13. Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek, mekan kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek gibi konularda yetkinliğe sahiptir.
PÇ-14P14. Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
İÇM1001              
İÇM0311              
İÇM0412              
İÇM0511              
İÇM0111              
İÇM1031              
İÇM2001              
İÇM0212              
İÇM2022              
İÇM3021              
İÇM3004              
İÇM3001              
İÇM4042              
İÇM4002              
İÇM5001              
İÇM5041              
İÇM5021              
İÇM0612              
İÇM7021              
İÇM0812              
İÇM1021              
İÇM2003              
İÇM2032              
İÇM3031              
İÇM4032              
İÇM5002              
İÇM6002              
İÇM0711              
İÇM8002              
İÇM0902              
İÇM0901              
İÇM0903              
İÇM0906              
İÇM0907              
İÇM0910              
İÇM0930              
İÇM0912              
İÇM0913              
İÇM0914              
İÇM0915              
İÇM0916              
İÇM0917              
İÇM0918              
İÇM0929              
İÇM0928              
İÇM0919              
İÇM0921              
İÇM0922              
İÇM0924              
İÇM0923              
İÇM0925              
İÇM0926              
İÇM0927              
İÇM0908              
İÇM0909              
İÇM0911              
IÇMU0001              
IÇMU0002              
İÇM4000              
İÇM6000              
İÇM0931              
İÇM0932              
İÇM0933              
İÇM0934              
YDI3001*              
YDI4001              
İÇM0935              
İÇM0936              
İÇM0937              
İÇM0938              
İÇM0939              
İÇM0940              
İÇM0941              
İÇM0943              
İÇM0942              
İÇM0905              
İÇM0904              
İÇM0920              
İÇM0944              
İÇMU0003