Lisans
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
PÇ-2Matematik, fen bilimleri ve kendi dallan ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,
PÇ-3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
PÇ-4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlan analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
PÇ-7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
PÇ-8İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
PÇ-11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
PÇ-12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
CE 2802            
CE 3201            
CE 3701            
CE 3101            
MCB1007            
CE 0804            
CE 4701            
CE 4101             
CE 4601            
CE 0809            
CE 0702            
CE 5201            
CE 5101            
CE 5301            
CE 5501            
CE 6101            
CE 6102            
CE 6301            
CE 0806            
CE 7201            
CE 7101            
CE 0301            
CE 0501            
CE 8301            
CE 0581            
CE 0826            
CE 0521            
CE 0127            
CE 0130            
CE 0131            
CE 0135            
CE 0337            
CE 0639            
CE 0511            
CE1001            
MCB1001             
CSE 0180            
CSE 0181            
PHY1001            
MCB1003            
CE 6103            
CE 0206            
CE 0107            
CE 6401            
CE 7102            
CE 0604            
CE 0319            
CE 0813            
CE 0110            
CE 0729            
CE 0138            
CE 0840            
CE 0102            
CE 0104            
CE 0805            
CE 0208            
CE 0201            
CE 0514            
CE 0802            
CE 0103            
ISLU0003            
CE 5102            
CE 0807            
CE 8901            
CE 7901            
CE 8802            
CE0808            
CE 4801            
CE0302            
CE0303            
CE0304            
CE 0640            
CE0811            
CE0812            
CE 1011            
CE 2011             
CE 0820            
COM1001* -            
COM2001* -            
CE 0827