Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Beslenmeyle ilintili genel sağlık sorunlarını belirleyebilme ve değerlendirebilme konularını kapsar. Bireyler arası yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme, disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
PÇ-2Beslenme ve Diyetetik uygulamalarını, bu alandaki bilgi birikimini kullanarak açıklayabilme, materyal geliştirme ve kanıta dayalı veri sunabilme.
PÇ-3Danışanların sorunlarına yönelik, çeşitli beslenme ve diyet önerileri sunabilmek için gereksinimlerini saptama yöntemleri ile tanımlanması, bireysel tedavi protokolü yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gibi uygulamaları gerçekleştirebilme.
PÇ-4Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik, mevzuatları izleyebilme, mesleki uygulamalarda ve alınan kararlarda kişisel sorumluluk üstlenebilme
PÇ-5Diyetisyen-danışan ilişkilerinde oluşabilecek etik sorunları tanımlayıp çözümleyebilme, danışanların güvenli, sağlıklı ve ulaşılabilir yiyecekleri seçmesini destekleyecek stratejiler geliştirebilme
PÇ-6Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine ve stayjerlerine, uygulamalı eğitimlerde ve stajlarında mesleki danışmanlık yapabilir.
PÇ-7Nitelikli bir beslenme ve diyetetik hizmeti sunabilme, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek-içecek sektöründe mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilme
PÇ-8Besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş ve mesleki yeteneklere, yeterli donanıma sahip olabilme
PÇ-9Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlama, uygulama, takibi ve değerlendirme
PÇ-10Besin üretim-tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahip olabilme
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak kanıta dayalı verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

2-Alanında edindiği ileri düzey kuramsal ve uygulamalı bilgileri pratikte kullanabilme becerisine sahip olma.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve disiplinler arası çalışmalarda sorumluluk alabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, öğrenmesini yönlendirebilme, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
1          
2          
1          
1          
1          
1          
2          
3