Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Beslenmeyle ilintili genel sağlık sorunlarını belirleyebilme ve değerlendirebilme konularını kapsar. Bireyler arası yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme, disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
PÇ-2Beslenme ve Diyetetik uygulamalarını, bu alandaki bilgi birikimini kullanarak açıklayabilme, materyal geliştirme ve kanıta dayalı veri sunabilme.
PÇ-3Danışanların sorunlarına yönelik, çeşitli beslenme ve diyet önerileri sunabilmek için gereksinimlerini saptama yöntemleri ile tanımlanması, bireysel tedavi protokolü yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gibi uygulamaları gerçekleştirebilme.
PÇ-4Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik, mevzuatları izleyebilme, mesleki uygulamalarda ve alınan kararlarda kişisel sorumluluk üstlenebilme
PÇ-5Diyetisyen-danışan ilişkilerinde oluşabilecek etik sorunları tanımlayıp çözümleyebilme, danışanların güvenli, sağlıklı ve ulaşılabilir yiyecekleri seçmesini destekleyecek stratejiler geliştirebilme
PÇ-6Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine ve stayjerlerine, uygulamalı eğitimlerde ve stajlarında mesleki danışmanlık yapabilir.
PÇ-7Nitelikli bir beslenme ve diyetetik hizmeti sunabilme, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek-içecek sektöründe mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilme
PÇ-8Besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş ve mesleki yeteneklere, yeterli donanıma sahip olabilme
PÇ-9Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlama, uygulama, takibi ve değerlendirme
PÇ-10Besin üretim-tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahip olabilme

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
BES1001          
BES1002          
BES1003          
BES1004          
BES1005          
BES1006          
BES2001          
BES2002          
BES2003          
BES2004          
BES2005          
BES2006          
BES3001          
BES3002          
BES3003          
BES3004          
BES3005          
BES3006          
BES3007          
BES4001          
BES4002          
BES4003          
BES4004          
BES4005          
BES4006          
BES4007          
BES4008          
BES4009          
BES4010          
BES5001          
BES5002          
BES5003          
BES5004          
BES5005          
BES5006          
BES5007          
BES5008          
BES5009          
BES5010          
BES5011          
BES5012          
BES6001          
BES6002          
BES6003          
BES6004          
BES6005          
BES6006          
BES6007          
BES6008          
BES6009          
BES6010          
BES6011          
BES6012          
BES7001          
BES7002          
BES7003          
BES7004          
BES7005          
BES7006          
BES7007          
BES7008          
BES8001          
BES8002          
BES8003          
BES8004          
BES8005          
BES8006          
BES8007          
BİL1001          
BİL2001