Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası

Girişimcilik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Çevresel faktörlerden doğan fırsatlardan yararlanabilen ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla ekonomik mal ya da hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirebilecek, örgütleme yeteneği ile risk alma faktörlerini bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek.

Kuruluş

Girişimcilik Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 Güz Dönemi Akademik Yılı' nda eğitim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Girişimcilik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE ÜCRETLER 
  PUAN TÜRÜ KONTENJAN 2016 TABAN PUANI 2016 BAŞARI SIRASI 2017/2018 ÜCRETLER
GİRİŞİMCİLİK % 50 BURSLU    TM1        10  216,30258 587.000 18.425,000
GİRİŞİMCİLİK %75 BURSLU    TM1         17 Yeni Kont. Yeni Kont. 9.212,50
GİRİŞİMCİLİK TAM BURSLU    TM1         3 313,30258 190.000 Ücretsiz

 

Çift Anadal - Yandal

Özelleştirilmiş Çift anadal ve Yandal olanakları: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak herhangi bir programda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, tüm bölümlerin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. kendi programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kendi bölümünün Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir. Üniversitemizin herhangi bir programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre üniversitemizin bölümlerinden istedikleri herhangi birinde ikinci lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

Staj

Girişimcilik Bölümü'nde zorunlu staj yoktur. Ancak isteyen öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda destek olunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

240 akts karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek

Uluslararası İşbirliği

Genel not ortalaması 2.20 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

Mezunların İstihdam Profilleri

Girişimcilik bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye'deki her kurumda kamu veya özel ayırt etmeksizin idareciliik ve yöneticilik görevi yapabilir. - -Sanayinin her kolunda, -Bankacılığın her kademesinde ve konusunda, -Sermaye piyasalarının her türlü kurumlarında, -Hazine müsteşarlığında, -Bankalarda, -Sigorta Şirketlerinde, -Leasing, factooring şirketlerinde...

Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

0212 498 41 41 Dahili: 4453