Lisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Ana Sayfası

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Gastronomi; yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılacak malzemenin yaratacağı tat, doku ve renge önem verilen, yemeklerde ve bunların sunumunda yaratılacak uyum ve dengeyi ön plana çıkaran, estetik nitelik taşıyan bir kültür sanat etkinliğidir; bir sanattır. Çünkü gastronomi ve yeme-içme uzmanları hem güzel yemekler, tatlar hazırlamakta hem de keyifli ve estetik bir sunumla bir yaşam deneyimi sunmaktadırlar.

Bu doğrultuda “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” Bölümü gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiyle birlikte sektörel becerilere sahip yaratıcı, girişimci, donanımlı, genç yönetici, şef adayları ve gastronomi uzmanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu program; Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerinin alanında uzman akademik kadroyla en iyi şekilde öğretilmesiyle ulusal ve uluslararası alanda yeterliliği olabilecek akademik disiplin içinde yetişmiş personeli bu alanda ihtiyaç duydukları iletişim becerileriyle sektöre kazandırmayı hedeflemektedir.

 

 

 

Kuruluş

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 22 Mayıs 2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete’de çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Sanat ve Tasarım fakültesi bünyesinde yer almakta olup, 18 Mart 2016 tarihli yazı ile açılmasına karar verilmiştir.Kazanılan Derece

 

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanır.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne, Merkezî Yerleştirme Sınavı ve TS-2 Puan türüyle öğrenci alınır.

Bu öğrencilerin 5’i tam burslu (%100), 10’u yüzde elli (%50), 15’i yüzde yirmibeş (%25), 20’si katkı paylıdır. Toplam öğrenci kontenjanı 50’dir.

Ayrıca iki senelik aşçılık bölümlerinden gastronomi bölümüne ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.


Çift Anadal - YandalStaj

 

Uygulamalı bir eğitim anlayışı doğrultusunda, öğrencilerin eğitim aldıkları alana ilişkin hizmet veren kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları zorunludur. Staj süresi 40 iş günü olup bu süreç staj sorumlusu öğretim üyesi tarafından denetlenir ve gerçek bir staj programının uygulanmasına özen gösterilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Öğrenci dört yıllık öğrenim sürecinde programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamladığında mezun olur. Ayrıca kurum dışı staj da öğrencilerin mezuniyet koşulları kapsamında değerlendirilir.

Uluslararası İşbirliği

Fakültemizin, öğrenim ve personel hareketliliği düzeyinde, Avrupa’nın pek çok seçkin üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır. Bu üniversiteler şunlardır;

Fachhochschule Vorarlberg /AVUSTRALYA 

Zeppelin University /ALMANYA

Malmö University/ İSVEÇ 

Polytechnical University of Valencia/ İSPANYA


Academia di Belle Arti / Ufficia Erasmus/ ITALYA


National Academy for Theatre and Film Arts/ BULGARİSTAN


Erasmushogeschool Brussel /BELÇİKA


International Business School-Budapest (IBIS)/ MACARİSTAN


Karlshochschule International University /ALMANYA


Facchoschule Kiel / ALMANYA

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Açılacak Lisans Programından mezun olan öğrenciler, öğrenimleri sonrasında eğitim programının sunmuş olduğu zenginliğe uygun olarak:

Gastronomi Uzmanı,

Şef,

Yeme-İçme Sorumlusu,

Catering İşletmecisi,

Gurme,

Gastronomi Yazarlığı,

Yemek Fotoğrafçılığı-Stilistliği,

Gastronomi Akademisyeni  ünvanlarını alabilecektir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.


Sunulan Olanaklar

Popüler kültür ürünü olan fast-food tüketimine karşı özellikle Türk mutfak tarihi ve kültürünü yeni nesillere beslenme açısından daha doğru ve sağlıklı olduğu bilincinin aktarılabilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerine artan bir ilgi mevcuttur.

Bu programda öğrencilere kurumsal ve uygulamalı yeterlilik sağlayacak bir eğitim diliyle, her gün yenilenen gastronomi prensipleri ve bunların kullanımları hakkındaki yeni gelişmeleri aktaracak bir modelle eğitim verecektir.

Öğrenciler ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nda aldığı bilgileri, doğrudan gastronomi ve yeme-içme sektöründe kullanabilecek düzeyde yetiştirilecek, söz konusu alanlarla ilgili her tür sektörel gelişmeye hakim olacak ve bu alanda kolaylıkla iş olanakları bulabileceklerdir.

 

Program Etkinlikleri

Yıl içerisinde yapılan çeşitli konferans, söyleşi, etkinlik ve teknik gezilerle öğrencilerimizin seçtikleri meslek alanlarını yakından tanımaları ve daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Damla YANMIŞ

d.yanmis@iku.edu.tr

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

Tel: