Lisans
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Programı Ana Sayfası

Endüstri Mühendisliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak eğitim amaçlarımız;

İnsan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı,  işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak istihdam edilen,

Yaşam boyu öğrenme bilinci sayesinde, kariyerleri boyunca sürekli ve hızla değişen çalışma hayatı koşullarına uyum sağlayan,

Sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış ve etkin kararlar alabilme yeteneğine sahip 

mühendisler yetiştirmektir.
Kuruluş


T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile faaliyete geçmiş,Dekan Prof. Dr. Okay Erorkay yünetiminde Mühendislik Fakültesini ve Bölüm Başkanı Prof.Dr. Tülin Aktin yönetiminde Endüstri Mühendisliği Bölümünü kurmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır. Endüstri Mühendisliğ Bölümü, 1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlamış ve 2005 yılından itibaren de Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. Kurulduğu günden beri Endüstri Mühendisliği Lisans eğitimini yürütmektedir.  


Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 249 AKTS’ye sahip ve 40 gün zorunlu stajını yapmış olan öğrencilere Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili


Bölümümüzün öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olduklarını ispatlayabilmeleri için en az 75 TOEFL ya da 80 YDS puanlarını almaları gerekmektedir. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfında 1 yıllık İngilizce eğitimi almaktadırlar.

Çalışma Şekli


Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları


Endüstri Mühendisliği Programına, her sene belirlenen sayıda, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Endüstri Mühendisliği Bölümüne, LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafında yerleştirilir.

 Lisans Bölümleri 2016 Taban Puanları ve Başarı Sıraları

Ayrıca Endüstri Mühendisliği Programına, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul yönergesi uyarınca yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

Çift Anadal - Yandal


Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Endüstri Mühendisliği Programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Üniversitedeki tüm bölümlerin lisans öğrenimine, belirli bir program çerçevesinde, kısmen katılabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Yandal Programı denir. Endüstri Mühendisliği Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.


Endüstri Mühendisliği Programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre Üniversitedeki tüm bölümlerden birinde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal Programı adı verilen bu programı başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümün de lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki ayrı Lisans Diploması verilir. 

Çift Anadal ve Yandal programlarına ilişkin yönerge için tıklayınız.

Bölüm Çift Anadal ve Yandal programlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Staj


Her öğrenci, lisans derecesini alabilmek için en az 40 işgünü staj yapmak zorundadır. Staj çalışmaları, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan veya Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü zamanlarda yapılır. Staj, IV. yarıyıldan sonra, öğrencinin kendi dalına ve mühendislik formasyonuna uygun olarak yapılır.Ayrıntılı bilgi için Staj sayfasını ziyaret ediniz.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları


Öğrenci dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlamalıdır. Programda mevcut olan (toplam 249 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir. Ayrıca, her bir öğrenci 40 gün zorunlu stajını tamamlamış olmalıdır.

Uluslararası İşbirliği


Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Daha ayrıntılı bilgi için bölüm ERASMUS sayfamızı ziyaret ediniz.

Mezunların İstihdam Profilleri


Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, üretimden satış ve pazarlamaya, tasarımdan yönetime, otomotivden banka ve sigortacılık hizmetlerine kadar birçok sektörde çalışmaktadırlar. Mezunlarımız,

*Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Yönetim

*Kalite Yönetimi

*Finans Yönetimi

*Bütçe Planlama

*Karar Bilimleri

*Yönetim Danışmanlığı

*Perakende Yönetimi

*Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

*Ergonomi ve İş Etüdü

*Öğretim Elemanlığı

alanlarında çalışmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sunulan Olanaklar

Endüstri Mühendisliği Bölümü Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim vermekte olup alt yapı ve laboratuvar imkânları şöyledir: Bölümde 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları Endüstri Mühendisliği alanında geniş yelpazeye dağılmıştır. Bölüm hem eğitim hem araştırma için kullanılmak üzere Bilgisayar Laboratuvarı ve Üretim ve Ölçme Teknolojileri Laboratuvarına sahiptir.

Program Etkinlikleri

Program Etkinlikleri için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE

Tel: +90 212 498 4203

Faks:  +90 212 465 8308

Eposta: endustri@iku.edu.tr

Web Adresi: https://www.iku.edu.tr/7/328/endustri-muhendisligi.html