Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YENİ MEDYA POLİTİKALARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM8203 YENİ MEDYA POLİTİKALARI 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Ders kapsamında; dijitalleşmeyle birlikte medya alanında gerçekleşen dönüşümle ortaya çıkan yeni medya politikalarının Türkiye bağlamındaki etkileri işlenmektedir. Küresel medya ortamını etkileyen ekonomik, teknolojik ve politik düzlemde ortaya çıkan yeni düzenlemeler ve yeni medya politikaları dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet Uğurlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1-D-07.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Ders anlatımı, Örnek olaylar, Sınıf içi tartışma.
Temel Kaynaklar - Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınları, 2003
Diğer Kaynaklar - Nurcan Törenli, Yeni Medya Yeni İletişim Ortamı, Bilim Sanat Yayınları, 2005
- Denis McQuail, Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, Londra, Sage, 1992.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders konularına giriş Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
2. Hafta Medyanın tarihsel gelişimi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
3. Hafta Medya endüstrisinin dönüşümü Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
4. Hafta Medya politikalarının tarihi ve gelişimi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
5. Hafta Türkiye’nin medya politikalarına genel bakış Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
6. Hafta Sektörel dönüşümler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
7. Hafta Sektörel düzenlemeler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
8. Hafta Uluslararası Enformasyon Toplumu Politikaları Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
9. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
10. Hafta AB tarafından oluşturulan yeni medya politikaları Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
11. Hafta AB medya politikaları çerçevesinde sektördeki dönüşümler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
12. Hafta Yeni medya politikalarının sorun alanları Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
13. Hafta Yeni medya politikaları ve demokratik haklar Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
14. Hafta Farklı ülkelerdeki bağımsız düzenleyici otoriteler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--