Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


DİJİTAL DEMOKRASİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM8202 DİJİTAL DEMOKRASİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Dersin amacı, dijital medya ve demokrasi ilişkisini kavramsal ve kuramsal açıdan incelemektir. Dijitalleşmenin medya ile siyasal katılım, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, kamusal alan ilişkisine etkilerini örnek analizleri aracılığıyla teorik açıdan işlemek dersin ana konusunu oluşturmaktadır.  
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ceren Bilgici Oğuz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Ceren Bilgici, Ataköy Yerleşkesi, 1-D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı, Örnek olaylar, Sınıf içi tartışma
Temel Kaynaklar -Demokrasi Kuramlarına Giriş, Manfred G: Schmidt, Vadi Yayınları

-Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Giovanni Sartori, Sentez Yayıncılık

Diğer Kaynaklar -Sosyal Medya Akademi, Ed. Ebru Özgen-Tolga Kara, Beta Yayınları

-Çokkültürcülük, Charles Taylor, Yapı Kredi Yayınları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders konularına giriş Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
2. Hafta Demokrasi kavramına giriş Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
3. Hafta Demokrasi teorileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
4. Hafta Medya ve demokrasi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
5. Hafta Dijital demokrasi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
6. Hafta Dijital medya ve siyaset Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Dijital medya ve siyasal katılım Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
9. Hafta Dijital yurttaşlık Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
10. Hafta Dijital medya ve çoğulculuk Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
11. Hafta Dijital medya ve kamusal alan ilişkisi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
12. Hafta Dijital medya ve ifade özgürlüğü Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
13. Hafta Örnek analizler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
14. Hafta Örnek analizler Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--