Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yeni Medya ve İletişim Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ VE KÜRESELLEŞME

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ VE KÜRESELLEŞME

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM8003 8 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ VE KÜRESELLEŞME 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı

Ekonomi politiğin temel kavramlarının ele alınacağı ders boyunca,  medya içeriğinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi konularını ekonomi politik yaklaşımıyla ele alınması ve ekonomi politik yaklaşımın medya çalışmalarına nasıl uygulandığının anlatılması amaçlanmaktadır. 

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet Uğurlu
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1-D-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

- Betimlemek, açıklamak, çözümlemek ve sınıf içi tartışma. 

Temel Kaynaklar

-Adaklı, Gülseren, Türkiye’de medya endüstrisi, Neoliberalizm çağında mülkiyet ve kontrol ilişkileri, Ankara: Ütopya, 2006

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Yeni Alan yayıncılık, 2003

 -Marx, Karl [1859] (1993) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol (5. Baski)

Diğer Kaynaklar

-Marx, Karl [1867] (1997) Kapital 1, çev. A. Bilgi, Ankara: Sol (5. Baskı).

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders hakkında bilgi verilmesi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
2. Hafta ‘Ekonomi politik nedir?’ sorusunun tartışılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
3. Hafta ‘Ekonomi politik nedir?’ sorusunun tartışılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
4. Hafta Ekonomi politik yaklaşımın tarihsel temellerinin açıklanması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
5. Hafta Klasik Ekonomi Politiğin Kavramlarının açıklanması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
6. Hafta Ekonomi politiğin, ekonomi ve siyaset alanlarıyla olan ilişkisinin ele alınması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Eleştirel ekonomi politiğin özelliklerinin aktarılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
9. Hafta Ekonomi politik bakış doğrultusunda kültürel çalışmaların değerlendirilmesi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
10. Hafta Medyanın Ekonomi Politiği Kavram ve Yaklaşımların tartışılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
11. Hafta Medyanın Ekonomi Politiği Kavram ve Yaklaşımların tartışılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
12. Hafta Medya ve iletişim alanında mülkiyet ve kontrol sorununun tartışılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
13. Hafta Haber üretim sürecinde medyanın ekonomi politiği konusunun aktarılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
14. Hafta Yeni Medyalar ve Alternatif Medya bağlamında gazeteciliğe dair sorgulamaların yapılması Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--