Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM3006 3 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 2/0/0 Z TÜRKÇE 3
Dersin Amacı

Yeni iletişim teknolojileri bilgi çağının en etkili ve en dikkat çeken olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişle birlikte etkileşim olgusu oldukça önemli olmuş, etkileşimli teknolojiler yeni medyaya dönüşümü hızlandırmış ve sosyal medya bireyleri kendisine bağımlı hale getirmiştir. Bu dersin amacı, sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde ele alarak, sosyal ağlar aracılığıyla etkili iletişimin nasıl gerçekleştiği konusunda bilinç kazanmaktır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Ceren Bilgici Oğuz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13.00-14.45, Ataköy Yerleşkesi, 1C0305
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 15.00-16.00, Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,1-D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Betimlemek, açıklamak, çözümlemek, örneklemek, uygulamak.
Temel Kaynaklar

-Kawasaki, G. ,  (2015). Sosyal Medya Sanatı. İstanbul: Mediacat Yayıncılık.

 

- Kara, T. , Özgen, E. (2012). Sosyal Medya Akademi. İstanbul: Beta Yayınları.

Diğer Kaynaklar  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Medya kavramının tanımlanması. Sözlü anlatım
2. Hafta Medyanın işlevleri konusunun açımlanması. Sözlü anlatım
3. Hafta Küreselleşme sürecinde teknoloji konusunun açıklanarak, medyayı nasıl değiştirip dönüştürdüğü konusunda bilgilerin aktarılması. Sözlü anlatım
4. Hafta Küreselleşme sürecinde teknoloji ve yeni medya konusunun işlenmesi. Sözlü anlatım
5. Hafta Yeni medya ve sosyal medya kavramları arasındaki farkın açıklanması. Sözlü anlatım
6. Hafta Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farkların açıklanarak, sosyal medyanın özellikleri üzerinde durulması. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Sosyal medya olgusu ile ortaya çıkan sosyal ağlar ile ilgili bilgilerin aktarılması. Sözlü anlatım
9. Hafta Sosyal medya stratejileri konusunun açıklanması. Sözlü anlatım
10. Hafta Sosyal mecraların stratejilerde nasıl kullanıldığı konusunun tartışılması. Sözlü anlatım
11. Hafta Sosyal medya stratejileri ile güncel örnekler verilmesi. Sözlü anlatım
12. Hafta Sosyal medyadaki entegre iletişim konusunda bilgi verilmesi. Sözlü anlatım
13. Hafta CRM ve Sosyal CRM konularının açıklanması. Sözlü anlatım
14. Hafta Monitoring (Eş Zamanlı ve Anlamsal Analiz) konusunun açıklanması. Sözlü anlatım
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--