Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İLETİŞİM HUKUKU VE SİBER HAKLAR

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM8001 8 İLETİŞİM HUKUKU VE SİBER HAKLAR 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
Ders kapsamında, iletişim hukuku alanına ilişkin bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste, alana yönelik yasal düzenlemeler ve internetle ilgili temel hak ve özgürlüklere ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 


Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Öykü Ezgi Yıldız
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1-D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Betimlemek, açıklamak, çözümlemek ve sınıf içi tartışma. 
Temel Kaynaklar -Kayıhan İçel. Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: Beta, 2015.
Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel hak ve özgürlüklerin rejimi çerçevesinde iletişim konusunun anlatılması Sözlü anlatım
2. Hafta Uluslararası belgeler ve anayasalarda iletişim özgürlüğü konusunun aktarılması Sözlü anlatım
3. Hafta İletişim özgürlüğünün temel öğelerinin anlatılması Sözlü anlatım
4. Hafta Haber, düşünce ve kanıları serbestçe öğrenebilmek hakkının açıklanması Sözlü anlatım
5. Hafta Düşünce ve kanıları serbestçe açıklayabilme hakkının anlatılması Sözlü anlatım
6. Hafta Haber, düşünce ve kanıları serbestçe yayabilmek hakkının açıklanması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Ara sınav
8. Hafta Basın rejimi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Radyo ve Televizyon rejimi konusunun aktarılması Sözlü anlatım
10. Hafta İnternet kavramı ve internet rejimi konusunun anlatılması Sözlü anlatım
11. Hafta İnternet kullanımının ortaya çıkardığı hukuksal sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması Sözlü anlatım
12. Hafta Türkiye’de internet ortamında işlenen hukuka aykırı eylemler konusunun anlatılması Sözlü anlatım
13. Hafta İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve yayınlara erişimin engellenmesi konusunda bilgi aktarılması Sözlü anlatım
14. Hafta İnternet ortamında kişilik haklarına karşı yapılan saldırılar konusunun irdelenmesi Sözlü anlatım
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--