Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YENİ MEDYA VE ETİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM6004 6 YENİ MEDYA VE ETİK 2/0/0 Z TÜRKÇE 3
Dersin Amacı
Hız düzeyi, kapsama alanın genişliği birçok imkânı kullanıcılarına sunan yeni medya ortamı, kullanıcıları aynı zamanda hem üretici hem de tüketici olarak konumlandırmaktadır. Bu durum da iletişim alanındaki etik kavramının farklı ve yeni boyutlarda incelenmesini de gerekli kılmaktadır.  Ortaya çıkan etik sorunların, nedenleri ve çözümleri ile tartışılması gerekmektedir. Ders kapsamında yeni medya kavramı, yeni medyanın gelişimi ve özelliklerinin ele alınması, bu alanda yaşanan etik sorunlar ile bu sorunlara ilişkin tüm unsurların kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet Uğurlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1-D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Betimlemek, açıklamak, çözümlemek.

Temel Kaynaklar

- Binark M ve Bayraktutan G, Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2013

- Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği, sorunlar ve sorumluluklar, Dipnot Yayınları, İstanbul, 2011

Diğer Kaynaklar -Keane, John. Medya ve Demokrasi, (Çev.) Haluk Şahin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010

-Demir V,  Medya Etiği, Beta Yayınları, İstanbul, 2006
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yeni medya ve sosyal medya kavramlarının açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta İnternet teknolojileri ve yeni medyanın temel özelliklerinin anlatılması Sözlü anlatım
3. Hafta Sosyal medya ve geleneksel medyanın yapısal farklılıklarının tartışılması Sözlü anlatım
4. Hafta Etik kavramının anlatılması Sözlü anlatım
5. Hafta Düşünce ve kanıları serbestçe açıklayabilme hakkının anlatılması Sözlü anlatım
6. Hafta İletişim Etiğinin toplumsal ve siyasi anlamda tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Ara sınav
8. Hafta Sosyal medyada etik sorunlar konusunun tartışılması Sözlü anlatım
9. Hafta Özel yaşamın gizliliği ve sosyal medyada ihlaller konusunun aktarılması Sözlü anlatım
10. Hafta Sosyal medyada içerik ve telif/patent hakları konusunun anlatılması Sözlü anlatım
11. Hafta Sosyal medya ve kişisel verilerin güvenliği konusunda bilgi aktarılması Sözlü anlatım
12. Hafta Dijital gözetim olgusunun tartışılması Sözlü anlatım
13. Hafta Dijital gazetecilik ve meslek etiğinin değişen boyutlarının tartışılması Sözlü anlatım
14. Hafta Sosyal medyada var olan etik sorunların çözümüne yönelik önerilerin sunulması Sözlü anlatım
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--