Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SOSYAL MEDYADA HALKLA İLİŞKİLER

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM6002 6 SOSYAL MEDYADA HALKLA İLİŞKİLER 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
Bir iletişim görevi olan ve aynı zamanda uzmanlık gerektiren halkla ilişkiler alanının günümüz iletişim teknolojileri ile yeniden harmanlanarak, günümüz interaktif ve çok yönlü iletişim ortamında yeniden yorumlamak amaçtır. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet Uğurlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Saadet Uğurlu, Ataköy Yerleşkesi, 1-D-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Betimlemek, açıklamak, çözümlemek, örneklemek, tartışmak.

Temel Kaynaklar

- Peltekoğlu, Filiz Balta; Halkla İlişkiler Nedir?, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Basım YayımDağıtım A.Ş., İstanbul, 2007.

- Sayımer, İdil; Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Halkla İlişkiler kavramının açımlanması. Sözlü anlatım
2. Hafta Halkla İlişkiler alanı ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Sözlü anlatım
3. Hafta Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler aktarılması. Sözlü anlatım
4. Hafta Halkla İlişkiler Teorileri hakkında bilgilerin aktarılması. Sözlü anlatım
5. Hafta Güncel Halkla İlişkiler uygulamaları ile ilgili örneklerin aktarılması. Sözlü anlatım
6. Hafta Güncel Halkla İlişkiler kampanya örneklerinin tartışılması. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Ara sınav
8. Hafta Yeni İletişim teknolojilerinin halkla ilişkiler alanına yansımalarının açımlanması. Sözlü anlatım
9. Hafta Web 2.0 kavramı ile birlikte gelen PR 2.0 kavramının açımlanması. Sözlü anlatım
10. Hafta Web 2.0 kavramı ile birlikte gelen PR 2.0 kavramının açımlanması. Sözlü anlatım
11. Hafta PR 2.O’ın uygulama alanlarından biri olan Bloglar ile ilgili bilgiler aktarılması. Sözlü anlatım
12. Hafta PR 2.0’ın diğer uygulama alanları olan Podyayınları ve Wiki’ler ile ilgili bilgiler aktarılması. Sözlü anlatım
13. Hafta PR 2.0 için önemli bir araç olan zengin içerikli web siteleri ile ilgili güncel örnekler üzerinden bilgi aktarılması. Sözlü anlatım
14. Hafta İnternet ortamında halkla ilişkilerde kriz yönetimi konusunun değerlendirilmesi. Sözlü anlatım
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--