Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


GÖRSEL TASARIM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM3004 3 GÖRSEL TASARIM 1/2/0 Z TÜRKÇE 3
Dersin Amacı

Öğrencilerin görsel iletişim alanında, yeni medya ortamlarındaki farklı mecralarda içerik üretimine yönelik yaratıcı tasarım becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Yazılı ya da görsel içeriğin dijital mecralarda tasarım yetisi kazandırılması hedeflenmektedir.  


Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Özlem Malatyalıoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 10.00-11.45, AK 1B-04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 12.00-13.00, Ataköy Yerleşkesi, 1-D-12
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Tanımlamak, açıklamak, örneklemek, uygulamak.

Temel Kaynaklar

-E.H.Gombrich, ‘Sanatın Öyküsü’, (Çev.Erol Erduran, Ömer Erduran), 2007, Remzi Kitabevi.

-Çellek Tülay, Sağocak A. Mehtap, (2014), Temel Tasarım Sürecinde Yaratıcılık, İstanbul, Grafik Tasarım Yayıncılık, Grafik Kitaplığı, Görsel Kitaplar Serisi.

-Gregor Krisztian , Nesrin Schlempp-Ülker , Arif Ortakmaç (Çevirmen), (2017), Fikirleri Görselleştirmek Bir Profesyonel gibi Tasarım Yapıp Sunmak 6. Basımdan Çeviri, literatür Yayıncılık.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel sanat kavramlarına giriş, ışığın yapısı hakkında bilgilendirme Sözlü anlatım
2. Hafta Görsel anlatım temel ilkelerinden çizgi, nokta ve ışık çalışması anlatımı Sözlü anlatım
3. Hafta Görsel anlatım temel ilkelerinden çizgi, nokta ve ışık çalışması Uygulama
4. Hafta Çizgi, zıtlık, denge, ritim çalışması Uygulama
5. Hafta Nokta, zıtlık, denge, ritim çalışması Uygulama
6. Hafta Doku çalışması Uygulama
7. Hafta Ara sınav Ara sınav
8. Hafta Renk bilgisi Uygulama
9. Hafta Renk bilgisi Uygulama
10. Hafta Sıcak- soğuk renk kontrastı, Komplementer (tamamlayıcı) renk kontrastı, Simultane kontrast Uygulama
11. Hafta Renk çalışmaları (4 ödev) Uygulama
12. Hafta Tipografi kavramının anlatılması Sözlü anlatım
13. Hafta Web Sayfası-Proje Tasarım Uygulama
14. Hafta Web Sayfası-Proje Tasarım Uygulama
15. Hafta Web Sayfası-Proje Tasarım Uygulama
16. Hafta Web Sayfası-Proje Tasarım Uygulama
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--