Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İLETİŞİM VE MEDYA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YM1002 1 İLETİŞİM VE MEDYA 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere iletişim ve medya kavramlarını kuramsal bağlamda öğretmektir. Medya tarihi, medya türleri, iletişim süreci, türleri ve modelleri ile medya etkileri teorileri dersin ana konularını oluşturmaktadır. Medya ve iletişim ile ilgili temeller oluşturularak medya ve toplum ilişkisi incelenecek, günümüzde yeni medya araçlarının bu ilişki üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ceren Bilgici
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 11:00 – 12:45, Ataköy Yerleşkesi,1B-08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 12:00 – 13:00 , Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1-D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı, Örnek olaylar, Sınıf içi tartışma
Temel Kaynaklar

Fiske J., İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Pharmakon Kitap, İstanbul, 2014

Laughey D., Medya Çalışmaları, Çev. Ali Toprak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2010

Diğer Kaynaklar

Jeanneney J-N., Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Çev. Esra Atuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998

Barbier f., Lavenir C. B., Diderot’dan İnternete: Medya tarihi, Çev. Kerem Eksen, Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001

McLuhan, M, B, R. Povers B.R., Global Köy, Çev. Bahar Öcal Süzgören, Scala Yayınları, İstanbul, 2001

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Medya tarihine giriş Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
2. Hafta Kitle iletişimi ve Medya Kavramlarına Giriş Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
3. Hafta İletişim Süreci, Türleri ve Modelleri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
4. Hafta Medya Etkileri Teorileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
5. Hafta Medya Etkileri Teorileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
6. Hafta Medya Etkileri Teorileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Medya ve toplum Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
9. Hafta Medya ve kültür Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
10. Hafta Medya ve siyaset Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
11. Hafta Küreselleşme ve medya Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
12. Hafta Medya Endüstrisi Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
13. Hafta Türkiye’de medya Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
14. Hafta Yeni medya araçlarının medya ve toplum ilişkisi üzerindeki etkileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
15. Hafta Yeni medya araçlarının medya ve toplum ilişkisi üzerindeki etkileri Ders anlatımı, örnek olaylar, sınıf iç tartışma
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--