Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çizgi Film ve Animasyon Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Program Çıktıları
PÇ-1Tasarım, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek.
PÇ-3Çağdaş/güncel çizgi film ve animasyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek.
PÇ-6Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek.
PÇ-8Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9Grafik tasarım, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10Modelleme, karakter tasarımı, mekan tasarımı ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak çizgi film ve animasyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12Animatör, canlandırma, sanat yönetmeni, doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-13Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak.
PÇ-14Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15