Lisans
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PÇ1. Mimarlık temel alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım, planlama etkinlikleri ve yerel , bölgesel,ulusal ve küresel bağlamda bilgiye sahiptir.
PÇ-2PÇ2. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahiptir.
PÇ-3PÇ3. Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-4PÇ4. Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir.
PÇ-5PÇ5. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik ( eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
PÇ-6PÇ6. Alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
PÇ-7PÇ7. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-8PÇ8. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9PÇ9. İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
PÇ-10P10. İnsan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-11P11. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır.
PÇ-12P12. Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir.
PÇ-13P13. Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek, mekan kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek gibi konularda yetkinliğe sahiptir.
PÇ-14P14. Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
IAD0111              
IAD1032              
IAD5001              
IAD5041              
IAD1021              
IAD5021              
IAD5002              
IAD1001              
IAD0511              
IAD6000              
IAD0612              
IAD6002              
IAD7021              
IAD0711              
IAD0812              
IAD8002              
IAD2001              
IAD0212              
IAD2023              
IAD2003              
IAD2032              
IAD3021              
IAD3004              
IAD3001              
IAD3031              
IAD0311              
IAD4000              
IAD4042              
IAD4002              
IAD4032              
IAD0412              
IAD0907              
IAD0910              
IAD0912              
IAD0911              
IAD0933              
IAD0934              
IAD0930              
IAD0913              
IAD0914              
IAD0921              
IAD0908              
IAD0935              
IAD0938              
IAD0939              
IAD0915              
IAD0916              
IAD0917              
IAD0918              
IAD0924              
IAD0925              
IAD0926              
IAD0936              
IAD0940              
IAD0941              
IAD0929              
IAD0928              
IAD0919              
IAD0922              
IAD0923              
IAD0927              
IAD0937              
IAD0901              
IAD0903              
IAD0932              
IAD0904              
IAD0906              
IAD0909              
IAD0931              
IAD0905              
IAD0920              
IAD0942              
IAD0943              
IAD0944              
ARC1070 -              
ARC2070 -              
IAD0946              
IAD0947              
IAD0948              
IAD0945              
IAD4033              
IAD3032