Lisans
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Elektronik Mühendisliği Programı Ana Sayfası

Elektronik Mühendisliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Gelen öğrenci profilini göz önünde tutarak, kuramsal bilgi yanında uygulamaya da ağırlık vermek suretiyle, ekonominin çeşitli sektörlerinin gereksinimi olan genelde "mühendis", özelde de "elektronik mühendisliği" formasyonu vermektir.

Bu programı tamamlayan mezunlar hemen iş hayatına atılarak üretim yapan veya bilişim teknolojisi alt yapısı ve/veya uygulaması yapan firmalarda mühendis olarak kariyerlerine devam edebilirler. Alternatif olarak lisansüstü öğrenimlerine devam ederek de kariyerlerini planlayabilirler.

Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühenislik ve Mimarlık Fakültesinin 20 Ocak 2004 tarihinde aldığı karar ile Elektronik Mühenisliği Bölümünü kurma çalışmalarına başlamıştır. Elektronik Mühenisliği Bölümü 3 Haziran 2004' de Yökten alınan izin ile ilk öğrencilerini 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde Ataköy Yerleşkesinde almıştır.  Bölüm,  26 Eylül 2006  tarihinden itibaren DGS öğrencilerini almaya başlamış ve İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Yandal programına 01 Mart 2007 tarihinde başlamıştır. 11 Nisan 2013 tarihli Senato Kararı ile Bölümüz ile İstanbul Kültür Üniversitesindeki herhangi bir lisans proğramı ile çift anadal yapabilir hale gelmiştir. 

Elektronik Mühendisliği Bölüm ismi, 2014-2015 Bahar yarıyılı başında Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılan ve 7 Mayıs 2015 tarihli yazı ile kabul edilen başvuru ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili İngilizce dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı İngilizce seviyesi yetersiz olan öğrencilere zorunlu okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 50 (elli) öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

  

 

% 50 Burslu

% 75 Burslu

% 100 Burslu

2016 Taban Puanı

257,82589

358,25835

 403,47027

Toplam Kontenjan

50

13

         7

Ayrıca, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programına, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.  Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Deniz Elektroniği

Deniz Haberleşme

Elektrik Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Elektronik

Elektronik Haberleşme

Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Otomasyon

Ev Cihazları Teknolojisi

Ev Gereçleri

Haberleşme

Haberleşme Teknolojisi

Kontrol Sistemleri Teknolojisi

Mekatronik

Oto Elektrik Elektronik

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

Otomasyon

Radyo ve Televizyon Tekniği

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Telekomunikasyon

Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Çift Anadal - Yandal

2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren başarılı öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir programda çift anadal yapma olanağına sahiptir. Yeni yönerge ve koşullar için tıklayınız!

Ek olarak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, yine istedikleri herhangi bir programın lisans öğrenimine, belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin ve gerekliliklerin (Staj, Bitirme Projesi, vb.) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı kapsamında öğrencilerimiz Avrupa'nın çeşitli üniveristelerinde bir yada iki yıl eğitim görme, staj yapma şansını elde edebilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarımız için çalışma ve iş olanaklarımız oldukça geniştir. Elektronik devre tasarımı, haberleşme sistemleri, kontrol sistemlerinin tasarımı ve üretimi ve endüstriyel elektronik alanında ulusal ve uluslararası iş olanakları mevcuttur.

 2016 Haziran ayı sonunda yapılan mezunlar anketimizde elde edilen "mezunlarımızın meslek dağılımları" tabloda gösterilmektedir.
Sektör %
Haberleşme 25
Bilişim 17
Üretim / Ar-Ge 15
Otomasyon 9
Enerji 6
Havacılık 5
Satış/Pazarlama 4
Otomotiv 3
Elektro-mekanik 2
Biyomedikal 1
Diğer 13

 

Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleri

 Tam zamanlı öğretim üyeleri ders vermenin yanında ulusal ve ulusalarası bildiri ve makaleler yayınlamaktadır. Ayrıca, ilki 2014-2015 Bahar Yarıyılında olmak üzere Tubitak 2209A Lisans Bitirme Projeleri Destek Programı kapsamında öğrenci bitirme projeleri yürütülmektedir.

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE
 

Tel: +90 212 498 4202
 

Faks:  +90 212 465 8308
 

Eposta: e.altinkalp@iku.edu.tr (Esra Altınkalp, Bölüm Sekreteri)