Lisans
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MCB1001 Matematik I Z 4/0/0 7
PHY1001 Fizik I Z 2/0/2 7
EE1001 Bilgisayar Programlama Z 4/0/2 8
MCB1004 Lineer Cebir Z 4/0/0 6
EE1011 Academic English for Electrical and Electronics Engineering I Z 3/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 35
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MCB1002 Matematik II Z 4/0/0 7
PHY2001 Fizik II Z 2/0/2 7
MCB1005 Diferansiyel Denklemler Z 4/0/0 6
EE2201 Elektrik Devrelerine Giriş Z 4/0/0 5
EE2202 Elektrik Devreleri Laboratuvarı Z 0/0/2 3
EE2011 Academic English for Electrical and Electronics Engineering II Z 3/0/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 35
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE3201 Devre Analizi Z 4/0/0 6
EE3202 Mantık Devreleri Z 4/0/0 6
EE3203 Mantık Devreleri Laboratuvarı Z 0/0/2 3
EE3301 Elektromanyetik Teorinin Temelleri Z 2/2/0 5
EE3401 Sinyaller ve Sistemler Z 2/2/0 5
MCB1008 Sayısal Yöntemler Z 4/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE4101 Rastgele Sinyallere Giriş Z 3/0/0 5
EE4301 Elektromanyetik Alan Teorisi Z 3/2/0 7
EE4201 Elektronik Devreler I Z 2/2/0 6
EE4202 Elektronik Devreler I Laboratuvarı Z 0/0/2 3
EE4401 Haberleşmeye Giriş Z 2/2/0 6
EE4501 Staj I Z 0/0/3 3
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE5201 Elektronik Devreler II Z 2/2/0 6
EE5202 Elektronik Devreler II Laboratuvarı Z 0/0/2 3
EE5301 Elektromanyetik Dalga Teorisi Z 3/2/0 6
EE5203 Mikroişlemciler Z 2/0/2 5
EE5401 Sayısal İşaret İşleme Z 2/2/0 5
EE5501 Staj II Z 0/0/3 3
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dışı (SAD) dersler arasından en az 2 AKTS'lik ders seçilecektir
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE6401 Sayısal Haberleşme Z 2/2/0 5
EE6402 Haberleşme Laboratuvarı Z 0/0/2 3
EE6301 Mikrodalga Teorisi Z 2/2/0 5
EE6201 Kontrol Sistemleri Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 10
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 10 AKTS'lik ders seçilecektir. Seçmeli Alan Dışı (SAD) dersler arasından en az 2 AKTS'lik ders seçilecektir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 30 AKTS'lik ders seçilecektir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE0503 Bitirme Projesi Z 2/8/0 10
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 20 AKTS'lik ders seçilecektir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EE0201 CMOS VLSI Tasarım-1 SA 3/0/0 5
EE0202 CMOS VLSI Tasarım-2 SA 3/0/0 5
EE0203 Güç Elektroniği SA 3/0/0 5
EE0204 Yarıiletkenler Teknolojisi SA 3/0/0 5
EE0205 Elektriksel Ölçme SA 2/0/2 5
EE0206 Devre Sentezi SA 3/0/0 5
EE0207 Endüstriyel Elektronik SA 2/2/0 5
EE0208 Biyomedikal Enstrümantasyon SA 3/0/0 5
EE0209 Haberleşme Elektroniği SA 2/2/0 5
EE0210 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II SA 2/2/0 5
EE0301 Anten Teorisine Giriş SA 3/0/0 5
EE0302 Elektromanyetik Uyumluluk SA 3/0/0 5
EE0303 Elektroakustik SA 3/0/0 5
EE0304 Radar İlkeleri SA 3/0/0 5
EE0305 Uydu Haberleşme SA 3/0/0 5
EE0306 Transmisyon Hatları SA 3/0/0 5
EE0307 Yüksek Gerilim Tekniği SA 2/2/0 5
EE0401 Uyarlanabilir Süzgeçler SA 3/0/0 5
EE0402 Sinir Ağları Uygulamalarıyla İmge İşleme SA 2/2/0 5
EE0403 Sayısal Ses İşleme SA 3/0/0 5
EE0404 Sinyal İşleme Uygulamaları SA 2/2/0 5
EE0405 Görüntü İşlemeye Giriş SA 2/2/0 5
EE0407 Telsiz ve Mobil İletişim Sistemleri SA 3/0/0 5
EE0408 Geniş Bantlı Telsiz Hücresel İletişim Sistemleri SA 3/0/0 5
EE0409 Sayısal Haberleşme Sistemleri SA 2/2/0 5
EE0410 İleri Haberleşme Sistemleri SA 2/2/0 5
EE0411 Fiberoptik Haberleşme SA 2/2/0 5
EE0412 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I SA 2/2/0 5
EE0413 Sayısal Haberleşme Laboratuvarı SA 2/0/2 5
EE0414 Gömülü Sistem Uygulamaları SA 2/2/0 5
EE0501 Mühendisler İçin Yönetim SA 3/0/0 5
EE0502 Akademik Yazı SA 3/0/0 5
EE0601 Elektrik Dağıtım Sistemleri SA 2/2/0 5
EE0602 Elektrik Makinaları SA 2/2/0 5
EE0701 Nanoelektroniğe Giriş SA 3/0/0 5
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3