Lisans
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Çocuk, ergen ve yetişkinlerin bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki vb. gelişim özelliklerini ve gelişim kuramlarını bilir ve döneme ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
PÇ-2Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
PÇ-3Rehberlik ve psikolojik danışma alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve bunları amaca uygun olarak kullanır ve sonuçlarını değerlendirir.
PÇ-4Rehberlik hizmetlerini sunarken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri bilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra eder.
PÇ-5Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkese, din, dil, ırk, sınıf, inanç ve düşünce ayırt etmeksizin değer verir ve kültürler arası farklılıkları dikkate alarak katkı sağlamaya çalışır.
PÇ-6Araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, girişimcilik ve yaratıcı-yenilikçi çözümler geliştirebilme becerilerini hem mesleki, hem de günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır.
PÇ-7Patolojik durumları normal olandan ayırt eder ve öğrencilerde ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
PÇ-8Öğrencilerin gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlamak için meslektaşları, öğretmenler, yöneticiler, aileler, sivil toplum kuruluşları, farklı birey ve kurumlar ile ortak çalışmalar yapar, projeler yürütür, etkinlikler düzenler.
PÇ-9Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapısı ve bilişim becerilerini kullanır.
PÇ-10Öğrenme kuramlarını, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, etkili öğrenme stratejilerini ve bunların okul, sınıf ve diğer ortamlarda nasıl kullanılacağını bilir ve bunun için bireysel ve grupla etkili öğrenme için uygun ortam ve program düzenler.
PÇ-11Danışanlara uygun hedef belirleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma, kendini tanıma ve kendini gerçekleştirme süreçlerinde, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulama becerisi kazanır.
PÇ-12Özel eğitimle ilgili temel bilgiye sahiptir ve özel eğitime muhtaç bireyleri tespit eder, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını oluşturur ve ilgili kurumlara yönlendirir.
PÇ-13Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardım eder, meslekleri tanımasına ve bireyin kendisi için en uygun alanı, mesleği seçmesine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapma becerisine sahip olur.
PÇ-14Öğrenciyle ilgili bilgi toplamak, öğrenciyi tanımak ve öğrencinin kendini tanımasına yardım etmek için gerekli teknikleri bilir, etkin dinleme, soru sorma, destekleme vb. iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanma bilgi ve becerisine sahiptir.
PÇ-15Sosyal sorumluluk anlayışıyla topluma hizmet çalışmalarında görev alır.
PÇ-16Rehberlik ve psikolojik danışma alanında kazandığı bilgi ve becerileri, akademik konu içeriklerini, disiplinler arası konular, araştırma ve sorgulama yöntemleri ile ilişkilendirerek sergiler.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
PDR 1001                
BİL 1001                
PDR 1008                
PDR 1004                
PDR 1005                
PDR 1006                
BİL 2001                
PDR 2005                
PDR 2003                
PDR 2004                
PDR 2008                
PDR 2006                
TR 2001                
PDR 3001                
PDR 3002                
PDR 3003                
PDR 3004                
PDR 3005                
PDR 3006                
PDR 3007                
PDR 4001                
PDR 4004                
PDR 4005                
PDR 4006                
PDR 4007                
PDR 4002                
PDR 4003                
PDR 5001                
PDR 5002                
PDR 5003                
PDR 5004                
PDR 6001                
PDR 6002                
PDR 6003                
PDR 6007                
PDR 6008                
PDR 6009                
PDR 7002                
PDR 7003                
PDR 7005                
PDR 7001                
PDR 7004                
PDR 7006                
PDR 7007                
PDR 8001                
PDR 8002                
PDR 8004                
PDR 8003                
PDR 8007                
PDR 8008                
PDR 5006                
                
                
TR 1001                
ATA 1001                 
ATA 2001