Lisans
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 1001 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Z 3/0/0 4
PDR 1005 FELSEFEYE GİRİŞ Z 3/0/0 3
PDR 1006 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Z 3/0/0 5
PDR 1008 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Z 3/0/0 5
PDR 1004 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Z 2/0/0 2
ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2/0/0 2
TR 1001 TÜRKÇE I Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 2008 SOSYAL ANTROPOLOJİ Z 3/0/0 4
PDR 2003 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Z 3/0/0 4
PDR 2004 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Z 1/2/0 3
PDR 2005 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2/0/0 4
PDR 2006 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2/0/0 4
ATA 2001 ATATÜRK İLKELERİ VE iNKILAP TARİHİ II Z 2/0/0 2
TR 2001 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 28
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 3001 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Z 3/0/0 4
PDR 3002 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 3/0/0 4
PDR 3003 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Z 3/0/0 5
PDR 3004 OKULLARDA GÖZLEM Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 3000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 4001 TEST DIŞI TEKNİKLER Z 3/0/0 5
PDR 4004 SOSYAL PSİKOLOJİ Z 3/0/0 4
PDR 4005 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Z 3/0/0 5
PDR 4006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 3/0/0 4
PDR 4007 SINIF YÖNETİMİ Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 4000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 5001 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Z 3/0/0 5
PDR 5002 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ Z 3/0/0 6
PDR 5003 KİŞİLİK KURAMLARI Z 3/0/0 5
PDR 5004 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 5000 kodlu derslerden birisi ve Seçmeli Alan Dışı Dersleri havuzundan iki AKTS'li derslerden birisi seçilmedir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 6001 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Z 1/4/0 5
PDR 6002 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME Z 3/0/0 5
PDR 6003 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Z 3/0/0 4
PDR 6007 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Z 3/0/0 4
  Seçmeli Alan 10
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 6000 kodlu derslerden ikisi ve Seçmeli Alan Dışı Dersleri havuzundan iki AKTS'li derslerden birisi seçilmelidir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 7001 EĞİTİM YÖNETİMİ Z 3/0/0 3
PDR 7002 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Z 1/4/0 5
PDR 7003 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Z 3/0/0 4
PDR 7005 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1/2/0 5
  Seçmeli Alan 13
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 7000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PDR 8001 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Z 2/2/0 6
PDR 8002 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Z 1/4/0 6
PDR 8004 KURUM DENEYİMİ Z 1/4/0 6
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan PDR 8000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BİL 1001 BİLGİSAYARA GİRİŞ I SA 4/0/0 4
BİL 2001 BİLGİSAYARA GİRİŞ II SA 4/0/0 4
PDR 3005 ÖZEL EĞİTİM SA 3/0/0 4
PDR 3006 İSTATİSTİK I SA 3/0/0 4
PDR 3007 BİLİM TARİHİ SA 3/0/0 4
PDR 4002 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM SA 2/2/0 4
PDR 4003 İSTATİSTİK II SA 3/0/0 4
PDR 5006 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI SA 3/0/0 6
PDR 6008 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA SA 3/0/0 5
PDR 6009 DRAMA VE DÜZGÜN KONUŞMA SA 3/0/0 5
PDR 7004 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SA 2/0/0 4
PDR 7006 AİLE DANIŞMANLIĞI SA 3/0/0 4
PDR 7007 PSİKOLOJİK TESTLER SA 2/4/0 5
PDR 8003 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR SA 2/0/0 4
PDR 8007 ERGENLİKTE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ SA 3/0/0 4
PDR 8008 ÖNLEYİCİ REHBERLİK SA 3/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3