Lisans
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Okulöncesi eğitimi pedagojisinin kazandırdığı bilgi ve becerileri, çocuk gelişimi bilgisi, akademik konu içerikleri, disiplinlerarası konular, araştırma ve sorgulama yöntemleri ile ilişkilendirerek sergiler.
PÇ-2Okulöncesi öğrenme ortamlarını, çocukların gelişimine ve kültür özelliklerine uygun, bireysel ve işbirlikli öğrenmeyi destekleyen bir çerçevede kurgular.
PÇ-3Çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlamak için meslektaşları, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile ortaklaşa çalışmalar yapar.
PÇ-4Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini izleme, kaydetme ve öğretimi planlama hedefi doğrultusunda okulöncesi eğitime uygun olan çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçlarını tespit eder ve bunları uygular.
PÇ-5Eğitimi boyunca kazandığı pedagoji ve meslek bilgisi ve becerisini, okulöncesi eğitimi programı ve hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında hayata geçirir.
PÇ-6Sergilediği davranışlar, okulöncesi öğretmenliği mesleğine, profesyonelliğe, yaşam boyu öğrenmeye, kişisel ve mesleki gelişime saygısını ve bağlılığını yansıtacak çerçevede gerçekleşir.
PÇ-7Sergilediği davranışlar, okulöncesi öğretmenliği meslek etik değerlerini yansıtan çerçevede gerçekleşir.
PÇ-8Farklı düşüncelere, inanç sistemlerine, kültürlere ve başkalarının katkılarına değer verir.
PÇ-9Eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma, yaratıcılık, girişimcilik ve yenilikçi çözümler geliştirebilme becerilerini hem mesleki, hem de günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır.
PÇ-10Kişisel ve profesyonel amaçlarına ulaşmak için bilişim ve iletişim teknolojilerini de içeren farklı kaynaklar kullanarak bilgi edinir ve analiz eder.
PÇ-11Eğitimin kendisine kazandırdığı bireysel ve takım olarak çalışma becerilerini, disiplinlerarası projelerde zaman, bilgi yönetimi ve özdisiplin çerçevesinde sergiler.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
OKL1001           
OKL1002           
OKL1005           
BİL1001           
OKL 2009           
OKL 2010           
OKL1008           
TR1001           
BİL2001           
OKL 2011           
TR 2001           
OKL 3009           
OKL 3002           
OKL 3003           
OKL 3013           
OKL 3006           
OKL 3011           
OKL 4001           
OKL 4008           
OKL 4010           
OKL 4004           
OKL 4005           
OKL 4011           
OKL 4007           
OKL 5001           
OKL 5008           
OKL 5010           
OKL 5005           
OKL 5012           
OKL 5013           
OKL 6009           
OKL 6002           
OKL 6003           
OKL 6012           
OKL 6011           
OKL 6006           
OKL 6010           
OKL 6008           
OKL 7006           
OKL 7008           
OKL 7009           
OKL 8005           
OKL 8002           
OKL 8006           
OKL 8008           
OKL 7007           
OKL 7010           
OKLU7011           
OKL 8007           
OKL 8009           
OKL 3012           
OKL 5009           
OKL 5011