Lisans
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL1001 Okul Öncesi Eğitime Giriş Z 3/0/0 5
OKL1002 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Z 3/0/0 5
OKL1005 Eğitim Bilimine Giriş Z 3/0/0 5
OKL1008 Psikoloji Z 2/0/0 4
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 26
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 2009 Eğitim Psikolojisi Z 3/0/0 6
OKL 2010 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Z 3/0/0 7
OKL 2011 Eğitim Felsefesi Z 2/0/0 6
TR 2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 26
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 3002 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I Z 3/0/0 5
OKL 3003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3/0/0 4
OKL 3009 Anne-Çocuk Beslenmesi Z 2/0/0 4
OKL 3012 Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 18
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 3000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 4001 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Z 3/0/0 5
OKL 4004 Çocuk Ruh Sağlığı Z 3/0/0 4
OKL 4005 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Z 2/2/0 4
OKL 4008 Çocuk Edebiyatı Z 2/0/0 3
OKL 4010 Okul Öncesi Matematik Eğitimi Z 3/0/0 4
AKTS Kredi Toplamı 20
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 4000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 5001 Okul Öncesi Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Z 2/2/0 4
OKL 5005 Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitimi Z 2/2/0 4
OKL 5008 Müzik Eğitimi Z 2/0/0 3
OKL 5009 Okul Öncesi Özel Öğretim Yöntemleri I Z 2/2/0 4
OKL 5010 Okul Öncesi Fen Eğitimi Z 2/2/0 4
OKL 5011 Okul Deneyimi Z 1/4/0 5
AKTS Kredi Toplamı 24
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 5000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 6002 Okul Öncesi Müzik Eğitimi Z 2/2/0 4
OKL 6003 Okul Öncesi Materyal Geliştirme Z 2/2/0 4
OKL 6006 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1/2/0 4
OKL 6009 Okul Öncesi Özel Öğretim Yöntemleri II Z 2/2/0 4
OKL 6011 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 3
OKL 6012 Kişilerarası İletişim Becerileri Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 22
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 6000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 7006 Anne-Baba Eğitimi Z 2/0/0 3
OKL 7007 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2/6/0 9
OKL 7008 Rehberlik Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 17
Not :* Seçmeli Alan dersleri havuzundan OKL 7000 kodlu derslerden ikisi ve Seçmeli Alan Dışı havuzu derslerinden biri seçilmelidir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKL 8002 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Z 3/0/0 4
OKL 8005 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları Z 2/0/0 3
OKL 8006 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2/0/0 3
OKL 8007 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2/6/0 9
AKTS Kredi Toplamı 19
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 8000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BİL1001 Bilgisayara Giriş I SA 4/0/0 4
BİL2001 Bilgisayara Giriş II SA 4/0/0 4
OKL 3006 Çocukta Oyun Gelişimi SA 2/0/0 4
OKL 3011 Eğitim Sosyolojisi SA 2/0/0 4
OKL 3013 Yaratıcılık ve Eğitimi SA 2/2/0 4
OKL 4007 Türk Eğitim Tarihi SA 2/0/0 4
OKL 4011 Okul Öncesi Drama SA 2/2/0 6
OKL 5012 İstatistik SA 2/0/0 3
OKL 5013 Sınıf Yönetimi SA 2/0/0 3
OKL 6008 Ölçme ve Değerlendirme SA 3/0/0 4
OKL 6010 Özel Eğitim SA 2/0/0 4
OKL 7009 Araştırma Projesi I SA 1/2/0 7
OKL 7010 Çocukları Tanıma Teknikleri SA 3/0/0 4
OKL 8008 Araştırma Projesi II SA 1/2/0 7
OKL 8009 Oyun ve Oyuncak Tasarımı SA 2/2/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3