Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
COM 1001          
İDE 1002          
İDE 1003          
İDE 1009          
İDE 1005          
İDE 1006          
İDE 1007          
COM 2001          
İDE 2002          
İDE 2003          
İDE 2009          
İDE 2005          
İDE 2006          
İDE 2007          
İDE 3001          
İDE 3002          
İDE 3003          
İDE 3004          
İDE 3005          
İDE 3006          
İDE 3007          
İDE 4001          
İDE 4002          
İDE 4003          
İDE 4004          
İDE 4005          
İDE 4006          
İDE 4007          
İDE 5001          
İDE 5002          
İDE 5003          
İDE 5004          
İDE 5005          
İDE 5006          
İDE 5007          
İDE 6001          
İDE 6002          
İDE 6003          
İDE 6004          
İDE 6005          
İDE 6006          
İDE 6007          
İDE 7001          
İDE 7002          
İDE 7003          
İDE 7004          
İDE 7005          
İDE 7006          
İDE 8001          
İDE 8002          
İDE 8003          
İDE 8004          
İDE 8005          
İDE 8006          
İDE7002          
İDE5005          
İDE 6005          
İDE8002