Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 1002 Bağlamsal Dilbilgisi I Z 3/0/0 4
İDE 1003 İleri Okuma ve Yazma I Z 3/0/0 4
İDE 1007 Eğitim Bilimine Giriş Z 3/0/0 4
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 14
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 1000 kodlu derslerden dördü seçilmelidir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 2002 Bağlamsal Dilbilgisi II Z 3/0/0 4
İDE 2003 İleri Okuma ve Yazma II Z 3/0/0 4
İDE 2007 Eğitim Psikolojisi Z 3/0/0 4
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 14
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 2000 kodlu derslerden dördü seçilmelidir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 3001 İngiliz Edebiyatı I Z 3/0/0 4
İDE 3002 Dilbilim I Z 3/0/0 5
İDE 3003 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Z 3/0/0 5
İDE 3004 İngilizce-Türkçe Çeviri Z 3/0/0 4
İDE 3007 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 3000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 4001 İngiliz Edebiyatı II Z 3/0/0 4
İDE 4002 Dilbilim II Z 3/0/0 5
İDE 4003 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II Z 3/0/0 5
İDE 4006 Özel Öğretim Yöntemleri I Z 2/2/0 5
İDE 4007 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Z 2/2/0 4
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 4000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 5001 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Z 2/2/0 5
İDE 5002 Özel Öğretim Yöntemleri II Z 2/2/0 5
İDE 5003 Dil Becerilerinin Öğretimi I Z 2/2/0 5
İDE 5004 Edebiyat ve Dil Öğretimi I Z 3/0/0 5
İDE 5007 Sınıf Yönetimi Z 2/0/0 5
  Seçmeli Alan 5
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 5000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 6005 İkinci Yabancı Dil II (ALMANCA) SA 2/0/0 2
İDE 6001 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Z 2/2/0 5
İDE 6003 Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 2/2/0 5
İDE 6004 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Z 3/0/0 5
İDE 6007 Ölçme ve Değerlendirme Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 32
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 6000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE 7001 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme Z 3/0/0 6
İDE 7004 Okul Deneyimi Z 1/4/0 10
İDE 7005 Rehberlik Z 3/0/0 4
İDE 7006 Özel Eğitim Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 7000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
İDE8002 Second Foreign Language IV (ALMANCA) Z 2/0/0 2
İDE 8001 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Z 3/0/0 5
İDE 8004 Karşılaştırmalı Eğitim Z 2/0/0 4
İDE 8005 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2/0/0 5
İDE 8006 Öğretmenlik Uygulaması Z 2/6/0 10
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 32
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan İDE 8000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
COM 1001 Bilgisayar I SA 2/2/0 4
COM 2001 Bilgisayar II SA 2/2/0 4
İDE 1005 Sözlü İletişim Becerileri I SA 3/0/0 4
İDE 1006 Etkili İletişim SA 3/0/0 3
İDE 1009 Dinleme ve Sesletim I SA 3/0/0 3
İDE 2005 Sözlü İletişim Becerileri II SA 3/0/0 4
İDE 2006 Sözcük Bilgisi SA 3/0/0 3
İDE 2009 Dinleme ve Sesletim II SA 3/0/0 3
İDE 3005 Anlatım Becerileri SA 3/0/0 4
İDE 3006 Türk Eğitim Tarihi SA 2/0/0 3
İDE 4004 Dil Edinimi SA 3/0/0 4
İDE 4005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri SA 2/0/0 3
İDE 5005 İkinci Yabancı Dil I SA 2/0/0 2
İDE 5006 Drama SA 2/2/0 3
İDE 6002 Türkçe- İngilizce Çeviri SA 3/0/0 4
İDE 6005 İkinci Yabancı Dil II (ALMANCA) SA 2/0/0 2
İDE 6006 Topluma Hizmet Uygulamaları SA 1/2/0 3
İDE 7002 İkinci Yabancı Dil III SA 2/0/0 2
İDE 7003 Dil ve Kültür SA 2/0/0 5
İDE 8002 İkinci Yabancı Dil IV SA 2/0/0 2
İDE 8003 Çeviride Özel Konular SA 2/0/0 4
İDE5005 İkinci Yabancı Dil I SA 2/0/0 2
İDE7002 İkinci Yabancı Dil III (FRANSIZCA) SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3