Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11. Uluslararası İlişkiler alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
PÇ-22. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve siyasi olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek
PÇ-3 3. Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
PÇ-4 4. Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-5 5. Uluslararası ilişkilerde öne çıkan kurum ve aktörlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
PÇ-6 6. Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.
PÇ-7 7. Uluslararası İlişkiler ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin tarih, iktisat, hukuk ve sosyoloji) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.
PÇ-8 8. Uluslararası İlişkiler ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.
PÇ-9 9. İkinci bir dili (Almanca ya da Fransızca) orta düzeyde kullanabilmek.
PÇ-1010. Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FEAA1004          
IRD1001          
IRD2001          
FEAA1007          
FEAA1006          
IRD3009          
FEAA1005          
IRD3008          
FEAA0003          
IRD4006          
IRD4008          
IRD9064          
IRD5004          
IRD5002          
IRD5005          
IRD5003          
IRD5001          
IRD0053          
IRD0057          
IRD0004          
IRD6004          
IRD6002          
IRD6001          
IRD6003          
IRD6005          
IRD0058          
IRD6006          
IRD0054          
IRD7001          
IRD7002          
IRD7004          
IRD7003          
IRD0047          
IRD0055          
IRD0059          
IRD8003          
IRD0060          
IRD8002          
IRD8001          
IRD0048          
IRD0049          
IRD0056          
IRD9051          
IRD0067          
FEAA0002          
IRD9041          
IRD9063          
IRD9029          
IRD9052          
IRD9053          
IRD9019          
IRDU0078          
IRD9012          
IRD0061          
IRD0010          
IRD0051          
IRD0062          
IRD0042          
IRD1005          
IRD2005          
FEAA1011          
IRD0038          
IRD0066          
IRD0052          
IRD0079          
FEAA0051          
FEAA0069          
IRD9058          
IRD9027          
IRD0019          
FEAA0013          
FEAA0064          
IRD0074          
IRD9030          
IRD9083          
IRD0079          
IRDU0080          
FEAA0059          
IRD4007          
FEAA0009          
FEAA0045          
IRD0011          
IRD0046          
IRD0001