Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlamak
PÇ-2Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanmak
PÇ-3Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanmak
PÇ-4Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanmak
PÇ-5Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilmek, sayısal model geliştirebilmek
PÇ-6Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanmak
PÇ-7Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
PÇ-8En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisini kazanmak
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilmek
PÇ-10Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FZ0027          
FZ4001          
FZ6001          
FZ6003          
FZ6004          
FZ4005          
FZ0013          
FZ0015          
FZ5004          
FZ0005          
FZ0018          
FZ0001          
FZ0023          
FZ0028          
FZ4002          
FZ0004          
FZ0002          
FZ0011          
FZ0025          
FZ0021          
FZ0020          
FZ0014          
FZ0024          
FZ0030          
FZ0029          
FZ0026          
FZ0010          
FZ0017          
FZ8001          
FZ0003          
FZ0012          
FZ0019          
FZ4003          
FZ6002          
FZ0009          
PHU0005          
FZ0016          
PHU0006          
FİZU0006          
PHY1001-TBD          
PHY2001-TBD          
FZT1001-TBD          
FZT2001-TBD          
FİZU0007          
FZT1002-TBD          
FZT2002-TBD