Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çizgi Film ve Animasyon Programı Ana Sayfası

Çizgi Film ve Animasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 “Çizgi Film ve Animasyon” Bölümü; bilişim ve iletişim sektörünün, reklam ajanslarının, kurumsal iletişim departmanlarının her biriminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik değerlere bağlı, dünya ve özellikle de ülke gerçeklerinin farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış Çizgi Film ve Animasyon Sanatçıları” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne başvurabilmek için YGS puan türlerinin herhangi birinden 140 puan almış olmak yeterlidir. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü alanında yetkin bireyler yetiştirmektedir. 

 


Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 22 Mayıs 2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete’de çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile açılmıştır. 28 Nisan 2016 tarihli yazı ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün açılmasına ve Özel Yetenek Sınavı ile 50 öğrenci almasına karar verilmiştir.Kazanılan Derece

 Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Diploması

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

 Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, lisans programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.

(Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne başvurabilmek için YGS puan türlerinin herhangi birinden 140 puan almış olmak yeterlidir).

Çift Anadal - YandalStaj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS(ECTS) ile mezun olmaktadırlar.


Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonunda “2B Animatör”, “3B Animatör”, “Karakter Tasarımcısı”, “Görsel Efekt Uzmanı”, “Modelleme Uzmanı”, “Rigging Uzmanı”, “İllüstratör”, “Karikatürist”, “Sanat Yönetmeni”, “Storyboard sanatçısı”,Mekan tasarımcısı” olarak kültür sanat alanlarındaki kariyerlerini sürdürürler.

Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

Bu programda öğrenciler teorik destekli uygulama ağırlıklı ders müfredatıyla eğitim alacaklardır. “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı”nda öğrencilerin çalışma alanlarını öğretim elemanlarıyla tanımaları sağlanacak, bu bağlamda akademik çalışmalar, sektörden gelen öğretim elemanlarıyla desteklenecektir. Çizgi Film ve Animasyon sektöründe konusunda uzman, yetkin, etkili/bilgili genç ve dinamik elemanlara  gereksinim duyulmasına yol açmıştır.

Çizgi Film ve Animasyon alanındaki kurumların, kuruluşların gereksinimi artan ölçüde devam etmektedir. Eksikliği duyulan, çok yönlü yetişmiş teknoloji uzmanı, yaratıcı/üretici özelliğini birarada taşıyan, bilimsel ve uygulamalı bilgiyle donatılmış öğrenciler “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı” aracılığıyla yetiştirilecektir. Programın öğrencileri bu alandaki boşluğu dolduracak biçimde iletişim, teknoloji ve dijital medya formasyonlarıyla donatılacak; böylece mezunlar Çizgi Film ve Animasyon alanında iş olanağı bulabileceklerdir.  


Program Etkinlikleri

Yıl içerisinde çeşitli sergi, konferans, söyleşi, festival ya da etkinliklerle öğrencilerimizin seçtikleri meslek alanlarında daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri 

 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜM BAŞKANI

Yrd.Doç.Dr. Dide Akdağ SATIR

d.akdag@iku.edu.tr

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

Tel: 0(212) 498 44 80