Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Programı Ana Sayfası

Sinema ve Televizyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Sinema ve Televizyon Bölümünde;  kuram ve estetiğinin temel ilkeleri, bu alandaki en son yeniliklere dair teknolojik pratiklerin deneyimlenmesi, öğrencilerin kendilerine özgü sanatsal bakış açısı kazanmaları ve bu bakış açılarını yine kendilerine has bir biçemle ifade edebilmeleri eğitim sürecinin esasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sanatın evrensel bir olgu olduğundan hareketle, yurt dışındaki çeşitli festival ve proje merkezleriyle ortak çalışılır ve öğrenci, ilk yıllarından itibaren kendini bu deneyimin bir parçası olarak görür.

Sinema ve Televizyon Bölümü , kültürel ve teknolojik etkilerle her geçen gün yenilenen/değişen bir alan olduğundan öğrencinin bu değişim algısını doğru yakalaması; alanında uzman ve yetkin bir konumda olması ve lisans eğitiminin kendisine kazandırdıklarıyla bu değişime yön vermesi bölümün öncelikli hedefleri arasındadır.


Kuruluş

Sinema ve Televizyon Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2015 yılı içinde kurulmuş ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sinema ve Televizyon diploması

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Sinema ve Televizyon Bölümü , merkezi yerleştirme kapsamında TS-2 puan türüyle öğrenci almaktadır.

Çift Anadal - YandalStaj

Öğrenciler kurum dışında 40 günlük staj yükünü tamamlamak zorundadır.

Öğrenciler ayrıca iki dönem boyunca da kurum içi stajlarını yapmak durumundadırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları


 
Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS(ECTS) ile mezun olmaktadırlar.


Uluslararası İşbirliği

İletişim Tasarımı Bölümü bir “CILECT” üyesidir. İstanbul Kültür Üniversitesi aynı zamanda CILECT’in bölgesel birlikteliklerinden GEECT’e (Avrupa Sinema-Televizyon Okulları Birliği / The Grouping of Film and Television Schools) ve SEECS’e (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları / South European Cinema Schools) üyedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında, sinema ve Televizyon alanının geniş çalışma yelpazesinde “Yönetmen”, “Senaryo Yazarı” “Görüntü Yönetmeni”, “Sanat Yönetmeni”, “Yapımcı”, “Teknik Eleman (Stüdyo Şefi – Kurgu Operatörü)”, “Sinema ve Televizyon Kuramcısı”, “Film Eleştirmeni” olarak kariyerlerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

Öğrenciler Çift Anadal, Yandal eğitimi alabilecekleri gibi bir öğrenci değişim programı olan Erasmus/Socrates Programları çerçevesinde öğrenimlerinin bir bölümünü işbirliği içerisinde bulunan üniversitelerden birinde tamamlama şansına sahiptirler. Ayrıca öğrencilerin eğitimleri süresince yerleşke içerisinde yönelebileceği merkez ve birimler bulunmaktadır:
- Dans Kulübü
- Genç Gelişim Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Sinema Kulübü
- Grafik ve Web Kulübü
- Bilim ve Sanat Kulübü
- Seramik Kulübü
- Etik Kulübü
- Fikir ve Kültür Kulübü
- Fotoğraf Kulübü
- Satranç Kulübü
- Kişisel Gelişim Kulübü
- Müzik Kulübü
- Etkili İletişm Kulübü
- Kalite Kulübü
- Mimarlık Kulübü
- Gezi Kulübü
- Edebiyat Kulübü
- Girişimcilik Kulübü
- Psikoloji Kulübü


Program Etkinlikleri

Programda yıl boyunca çeşitli söyleşi, konferans, festival ve atölyeler düzenlenmektedir

İletişim Bilgileri

 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜM BAŞKANI


Doç .Dr. Okan Ormanlı

o.ormanlı@iku.edu.tr


Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul


Tel: 0(212) 498 41 46