Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme *
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme * Programı Ana Sayfası

İşletme *

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme Bilimi son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş ve yöneticilik denilen çağdaş bir disiplinin ve mesleğin doğuşuna neden olmuştur. Bugün artık ülkemizde de işletmeler bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşeri kaynaklarını en etkin ve ekonomik bir tarzda organize ederken, bir yandan sürekli artan uluslararası rekabete dayanabilecek bilgi gücüne ulaşmaya çalışmaktadır. İşletme Bölümü, kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, elde ettiği bilginin geliştirilmesine ve uygulanmasına adamıştır. Lisans eğitiminin öğrencilerinin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar.

Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ilk öğrencilerini 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı’nda İşletme Bölümü, bölüm başkanlığı önerisi ile belirlenen dersleri İngilizce olarak yürüten İngilizce Uygulma Grubu’nu başlattı ve küresel dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedeflemek suretiyle İşletme öğretiminin vazgeçilmez koşullarından birini yerine getirmiş oldu. 2010 yılında kurulan İşletme Karma Öğretim Bölümü ile ise derslerin en az %30’unun İngilizce olarak verilmesi sağlanmıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Seçmeli ve zorunlu derslerin en az %30’u İngilizcedir. Bölüm kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavına girerler ya da İngilizce dil yeterliliklerini ortaya koyan belgeleri ile başvuruda bulunurlar. Puan veya düzeyleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan veya düzeyin altında kalan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı’na devam edeler. Bir yılın sonunda İngilizce yeterlilik kriterlerini sağlayan öğrenciler lisans öğretimine devam edebilirler.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları


http://aday.iku.edu.tr/46/Lisans-Programlari.html
    ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR   ÖZEL KOŞUL VE  2016-ÖSYS 2016-ÖSYS
PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE  TÜRÜ  KONT.  KONT. MEB AÇIKLAMALAR 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK
KODU (1)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) SIRASI (9) PUAN (10)
203010248 İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 8     3, 46, 47, 60  132000 338,87821
203010609 İşletme (%75 Burslu) 4 TM-1 7     3, 46, 47, 60  210000 306,01884
203010257 İşletme (%50 Burslu) 4 TM-1 65     3, 46, 47, 60  576000 221,71299
203010875 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 8     3, 17, 21, 28, 47, 60  90200 364,62518
203010963 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 62     3, 17, 21, 28, 47, 60  418000 253,70586
203010972 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-1 10     3, 17, 21, 28, 47, 60  540000 230,32267

 

Çift Anadal - YandalStaj

İşletme Bölümünde staj zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak dileyen öğrencilerimize staj olanakları konusunda yardımcı olmaktayız. 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Yunanistan, Almanya, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Slovakya, İsveç, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Romanya, Estonya, Litvanya, Letonya, Fransa ve Polonya’daki 35 üniversite ile karşılıklı Erasmus anlaşmalarımız mevcuttur. 2004 yılından beri bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus Programı ile Avrupa üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl geçirmelerini sağlamada öncü bir rol üstlenmiştir. Gerek gelen - giden öğrenci sayıları gerekse öğretim üyesi hareketliliği açısından bölümümüz üniversitemizdeki en faal bölümüdür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede
• Pazarlama - satış
• Para ve sermaye piyasaları
• Bankacılık-Sigortacılık
• Finansman
• Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat)
• Satınalma
• Muhasebe - Mali müşavirlik
• Halkla ilişkiler
• Üretim planlama
• Yönetim danışmanlığı
• İnsan kaynakları yönetimi
• Gümrük
alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilirler.
Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Bölümü, “İşletme” ve “Kalite-Üretim Yönetimi” alanlarında tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programı dahilinde lisansüstü öğretimi sağlamaktadır.

https://www.iku.edu.tr/4/1960/sosyal-bilimler-enstitusu.html

Güz ve bahar dönemlerinde öğrenci kayıtları yapılmakta olup, burs imkanı da tanınmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. www.iku.edu.tr/5/31057/programlar.html

Sunulan Olanaklar

Akademik Danışmanlık Sistemi, İşletme Bölümü’nün güçlü olduğu yönlerinin başında gelmektedir. Öğrencinin bölüme kaydını yaptırması ile atanan Akademik danışman, öğrenciyi mezuniyetinin sonuna kadar çeşitli aşamalarda takip eder. Öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi, ders seçimi, yandal ve çift anadal programlarına yönlendirilmesi ve üniversiteye uyumunun sağlanması süreçlerinde öğrenciye destek olurlar.İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE
 

Tel: +90 212 498 44 00
Faks: +90 212 465 82 98