Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Programı Ana Sayfası

İşletme

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Dekan Prof. Dr. Senih Aşan yönetiminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ve İşletme Bölümünü kurarak ilk öğrencilerini 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. İşletme Bölümü, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren İşletme alanında, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Kalite ve Üretim Yönetimi alanında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları


http://aday.iku.edu.tr/46/Lisans-Programlari.html
    ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR   ÖZEL KOŞUL VE  2016-ÖSYS 2016-ÖSYS
PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE  TÜRÜ  KONT.  KONT. MEB AÇIKLAMALAR 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK
KODU (1)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) SIRASI (9) PUAN (10)
203010248 İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 8     3, 46, 47, 60  132000 338,87821
203010609 İşletme (%75 Burslu) 4 TM-1 7     3, 46, 47, 60  210000 306,01884
203010257 İşletme (%50 Burslu) 4 TM-1 65     3, 46, 47, 60  576000 221,71299
203010875 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 8     3, 17, 21, 28, 47, 60  90200 364,62518
203010963 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 62     3, 17, 21, 28, 47, 60  418000 253,70586
203010972 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-1 10     3, 17, 21, 28, 47, 60  540000 230,32267

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak İşletme Lisans programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümlerinin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. İşletme Lisans programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize İşletme Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

İşletme Lisans programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre İktisat, Matematik-Bilgisayar ve Endüstri Mühensiliği bölümlerinden birinde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

 

Staj

İşletme Bölümünde staj zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak dileyen öğrencilerimize staj olanakları konusunda yardımcı olmaktayız. 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Yunanistan, Almanya, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Slovakya, İsveç, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Romanya, Estonya, Litvanya, Letonya, Fransa ve Polonya’daki 35 üniversite ile karşılıklı Erasmus anlaşmalarımız mevcuttur. 2004 yılından beri bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus Programı ile Avrupa üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl geçirmelerini sağlamada öncü bir rol üstlenmiştir. Gerek gelen - giden öğrenci sayıları gerekse öğretim üyesi hareketliliği açısından bölümümüz üniversitemizdeki en faal bölümüdür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede
• Pazarlama - satış
• Para ve sermaye piyasaları
• Bankacılık-Sigortacılık
• Finansman
• Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat)
• Satınalma
• Muhasebe - Mali müşavirlik
• Halkla ilişkiler
• Üretim planlama
• Yönetim danışmanlığı
• İnsan kaynakları yönetimi
• Gümrük
alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilirler.
Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Bölümü, “İşletme” ve “Kalite-Üretim Yönetimi” alanlarında tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programı dahilinde lisansüstü öğretimi sağlamaktadır.
https://www.iku.edu.tr/4/1960/sosyal-bilimler-enstitusu.html
Güz ve bahar dönemlerinde öğrenci kayıtları yapılmakta olup, burs imkanı da tanınmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. www.iku.edu.tr/5/31057/programlar.html 

Sunulan Olanaklar

Akademik Danışmanlık Sistemi, İşletme Bölümü’nün güçlü olduğu yönlerinin başında gelmektedir. Öğrencinin bölüme kaydını yaptırması ile atanan Akademik danışman, öğrenciyi mezuniyetinin sonuna kadar çeşitli aşamalarda takip eder. Öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi, ders seçimi, yandal ve çift anadal programlarına yönlendirilmesi ve üniversiteye uyumunun sağlanması süreçlerinde öğrenciye destek olurlar.

Program Etkinlikleri

İşletme Bölümünün tüm etkinlikleri için tıklayınız.www.iku.edu.tr/23/173/1/universite-haberler.php

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE
 

Tel: +90 212 498 44 00
Faks: +90 212 465 82 98
Eposta: iibf@iku.edu.tr