Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Uluslararası İlişkiler disiplini uluslararası sistemin içinde yer alan başlıca aktörler olan devletleri, uluslararası örgütleri ve devlet-dışı aktörleri tüm özellikleri, tarihsel arka planları ve karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde inceler. Temel aktör olan devletleri oluşturan kurumların yapı ve işleyişleri, özellikle dış politika yapım süreçleri, siyasal ve ekonomik ilişkileri başlıca analiz konularını oluşturur. Devletlerin kendi aralarında ve diğer aktörlerle gerçekleştirdikleri işbirliği ya da çatışma eksenlerinde yer alan çok boyutlu ilişkileri çözümlemek için tarihten ekonomiye, siyaset biliminden hukuk ve felsefeye kadar birçok bilim dalından yararlanılmaktadır. İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün öncelikli amacı öğrencilerini bu alanın temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmak, onları uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde bilimsel formasyona sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir.


Kuruluş

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr. Esat Çam tarafından, 1998 yılında kurulmuştur ve  1998-1999 akademik yılı başında eğitime başlanmıştır. İlk lisans programı mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Bölüm 2005 yılında Ataköy Kampüsü'ne taşınmıştır. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı Prof. Dr. Ülkü Demirdöğen tarafından kurulmuş ve  2004-2005 Akademik yılında eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece

8 dönemi başarıyla tamamlayarak, 240 AKTS kredisini başarıyla almaya hak kazanan öğrenciye Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

Öğretim Dili

Öğretim dili İngilizcedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Merkezî Yerleştirmede adaylar, Uluslararası İlişkiler Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Dikey Geçiş Şartlarımızla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

  İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün kontenjanı 80 kişidir.

2017-2018 YILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

 
BÖLÜMÜN ADI Eğitim Süresi Kontenjan Taban Puan 2016/2017 Ücretler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 8 407,67730  0

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3
4 44 293,80811  18,425

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3
4 28 201.16277  27,637
         

Bölümümüze başvuracak  Uluslararası Öğrenciler için bkz.

https://www.iku.edu.tr/ENG/5/31248/incoming.html

 

Çift Anadal - Yandal

Çift  Anadal Uygulaması

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans/önlisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans / önlisans diploması verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile ÇAP yapabilmektedir.
 
 
Yan Dal Uygulaması
 
Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans/önlisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans / önlisans diploması ile birlikte bir yandal lisans / önlisans sertifikası verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile Yan Dal yapabilmektedir.


 
İletişim Bilgileri


Bölümümüzde Çift Anadal ve Yan Dal uygulamaları ile ilgili kişi Ali Murat Aydın'dır .

Email: a.aydin@iku.edu.tr
Tel: (212) 498 43 79Staj

Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Bir öğrenci 240 krediyi tamamlayarak mezun olabilir.

Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra 21 tane 3 kredilik seçmeli ders, 2 tane 2 kredilik seçmeli alan dersi ve 4 tane 4 kredilik dil dersi almalıdır.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı için Kime Başvuracaksınız?
İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü Ahmet Cemal Ertürk 'tür. Her eğitim öğretim yılında iki defa Erasmus Programı’na başvurular gerçekleşir

Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?


Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

İletişim Bilgileri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Ahmet Cemal Ertürk

E-mail: a.ertük@iku.edu.tr

Tel: 0(212) 498 4141 / dahili:4468Mezunların İstihdam Profilleri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, akademik personel olarak üniversitelerde, araştırma elemanı olarak düşünce kuruluşlarında, özel şirketlerde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş

Konuyla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan  ayrıntılı bilgi alınabilir.

 

Sunulan Olanaklar

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde, Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (İKÜ-GPOT) bulunmaktadır. Bu birim etkinlikleri vasıtasıyla öğrencilerimiz uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları takip edebilmekte, konuları uzmanlarından öğrenebilmektedirler.

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), 2008 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi çatısı altında bağımsız bir araştırma birimi olarak kurulmuştur.Yapılan çeşitli etkinlik ve yayınlar aracılığıyla, Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nin amacı uluslararası siyasi arenadaki küresel oluşumların incelenmesine yönelik bir platform oluştururken, Türkiye’nin bu küresel eğilimler karşısındaki duruşunu tartışmaktır.

Bunun yanı sıra, bölümümüzde uluslararası organizasyonlar, uluslararası toplantılar, ve çeşitli ziyaretler düzenlenmektedir. Bu bağlamda da öğrencilerin bölüm dersleriyle öğrendiği teorik bilgilerin, pratik sahadaki deneyimleri ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzün dinamik ve yetkin akademik kadrosu sayesinde, öğrenciler eğitim hayatında aldıkları bilimsel bilgiler ve teorik altyapı ile mesleki hayatlarına da hazır hale gelmektedir.

Bölümümüz öğrencileri okulumuzun yapmış olduğu uluslararası alandaki ikili anlaşmalar sayesinde, erasmus programı haricinde de yurt dışında 6 aydan 1 yıla kadar eğitim alma olanağına sahiptir. İkili anlaşmalar için bkz. www.iku.edu.tr/ENG/14/358/Ogrenim-Hareketliligi.html

Program Etkinlikleri

Uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi, dünya üzerinde hızla küreselleşen siyasal ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle geçen yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyılın ilk on yılında yükselen bir çizgide seyretmiştir. Öğrencilerimiz için Bölümümüzü cazip kılan etkenlerin başında kamuoyunda tanınan güçlü akademik kadrosu, evrensel standartlarda oluşturulmuş lisans ve lisansüstü düzeylerde ders programları, deneyimleri ile öğrencilerimize ışık tutan diplomat ve medya mensuplarının bulunması gelmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra, uluslararası ilişkiler konularına dünya çapında duyulan ilginin teoride ve pratikte artmış olmasının da kuşkusuz önemli bir payı vardır. Çağımızın çekici ve gelecek vadeden meslekleri listesinde ‘uluslararası ilişkiler uzmanlığı’ şimdiden en başta gösterilenler arasında yerini almıştır.

 

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim programı içinde yer alan dersler alanımızın disiplinler arası niteliğini sergilemektedir. İlk iki yıldaki giriş niteliğindeki derslerin ardından Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası gibi konularda uzmanlaşmaya yönelik ders ve seminerlerle öğrencilerimizi belli alanlarda uzmanlaşmaya teşvik etmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize sunulan seçmeli derslerin zenginliği, onlara ilgi duydukları bölge odaklı (Avrupa Birliği ya da Orta Doğu gibi) veya sorun odaklı (terör ya da güvenlik gibi) alanlarda uzmanlaşma yolunu açmaktadır.

 

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olmakla beraber, öğrencinin ikinci yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca derslerinden bir tanesini seçmesi zorunludur. Bölümümüzün başarılı öğrencilerinin çift anadal programı kapsamında 2 diploma ile mezun olmaları mümkündür. Ayrıca ilgi duyan öğrencilerimizin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ya da İşletme Bölümü ile yandal yaparak bu dallarda sertifika edinme imkanı da bulunmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimize sunulan diğer bir seçenek ise bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus öğrenci değişim programından yararlanarak öğrenimlerinin bir veya iki dönemini AB ülkelerindeki Üniversitelerden birinde okuma şansını elde edebilmeleridir. Bir başka fırsat ise Erasmus staj bursları sayesinde yaz aylarında üç ay süre ile bir AB kuruluşunda staj yapma imkanına kavuşmaları ve böylece ileride çalışmak isteyecekleri meslek alanlarını daha öğrenci iken tanıma imkanını yakalayabilmeleridir.

 

Akademik programımızın gücünü uygulamalı çalışmalarla da destekleme anlayışıyla, öğrencilerimizin Bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne bağlı Küresel Siyasal Eğilimler biriminin gerçekleştirdiği konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.

 İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mensur Akgün
Tel:+90 212 498 44 61
Email: makgun@iku.edu.tr