Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak;

-Dört yıl süren lisans eğitimi boyunca, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı teorik ve uygulamalı bilgileri tüm yönleriyle öğrenmiş,

-Yaşadığı toplumun sağlık sorunlarını bilen, klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilen ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini geliştirebilme yetisi kazanmış,

-Mesleki konularda araştırmayı ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı; yaymayı; geliştirmeyi ve sonuç olarak tüm bunların üzerinde tartışmayı öğrenmiş,

-Profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü fizyoterapistler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 

 

Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, 5 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesini ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kurarak ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 2017 yılından itibaren Şirinevler Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. 

 

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

     

 

Ücretli

%25 Burslu

%50 Burslu

%100 Burslu

2017 Taban Puanı

247,416

 218,691

282,979

388,662

Toplam Kontenjan

10

25

10

5

 


  
Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler. 

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Staj

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanları tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak 4. ve 6. yarıyıl sonunda 20 işgünü boyunca zorunlu yaz stajlarını ve 7. ve 8. yarıyıl boyunca zorunlu stajlarını gerçekleştirmektedirler. 


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Mezuniyetlerini takiben fizyoterapistler; ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren

- Yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti veren hastanelerde ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyo - vasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatrik nöroloji, geriatri, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anestezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve fizik tedavi ünitelerinde

- Bedensel, Görsel, İşitsel Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezlerinde

- Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Endüstriyel Kuruluşlarda

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Amatör ve Profesyonel Spor Kulüplerinde

- Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Kaplıca Merkezlerinde

- Evde Sağlık Hizmeti Merkezlerinde

- AR-GE Laboratuvarlarında çalışmakta olup

- Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programına ön lisans programlarından dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.

Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.

https://www.iku.edu.tr/userfiles/file/anasayfa/yonetmelik/LisansustuYonet-27915.pdf

Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

 Sunulan Olanaklar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman iki profesör, bir yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 

Bölümümüzde tam donanımlı, 2 seminer-toplantı odası, 4 ofis ve öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için kullanacakları Anatomi, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Elektroterapi ve Rehabilitasyon dersleri için kullanılacak olan 5 uygulama  laboratuvarı  bulunmaktadır.Program Etkinlikleri

Yayınlar; 

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.iku.edu.tr/24/1696/0/12/0/3/personel.html.

 


İletişim Bilgileri

Adres:   İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

Web:   https://www.iku.edu.tr/7/1696/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon.html88