Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası

Psikoloji

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program AmacıPsikoloji Bölümü'nün öğretim amaçları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

ÖA-1. Psikolojinin genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözme sürecinde kullanma becerisi olan,

ÖA-2. Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlayabilme becerisine sahip, 

ÖA-3. Mesleki etik bilinci gelişmiş,

ÖA-4. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış,

ÖA-5. Özyönetim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek. Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2007 yılında kurulduğundan itibaren psikolojinin farklı uygulama alanlarında çalışacak tecrübeli ve uluslararası akademik yetkinlikleri olan personeli ile gelişmeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

 Lisans düzeyi

Öğretim Dili

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nin öğretim dili Türkçe'dir. 

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

 Psikoloji Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Psikoloji Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Psikoloji Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 2017 ÖSYS İKÜ Psikoloji Bölümü Taban Puanları
Program Adı Puan Türü Genel Kontenjan
2017 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN
2017 ÖSYS EN BÜYÜK PUAN
Psikoloji (Ücretli) TM-3 55 285,48753 358,64233
Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 417,02611 433,85727
Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 16 385,78341 415,43938
Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 361,19649 384,83695

 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler.   

Staj

Staj Program Esasları ve Staj Prosedürü için lütfen

www.iku.edu.tr/8/1084/staj.html

 tıklayınız.

 Psikoloji Bölümü öğrencileri psikolojinin ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanlarını tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile, bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda veya kendi belirlemiş oldukları kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu ve zorunlu olmayan stajlarını gerçekleştirmektedirler. Staj havumuzu genişletmek amacı ile öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı alanlarda hizmet  veren pek çok kurum ile protokol süreçleri gerçekleştirilmektedir. 

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Her öğrenci mezun olabilmek için; Seçimlik Alan Dersi ders havuzundan en az 60 kredilik SA dersi, Seçimlik Alan Dışı ders havuzundan en az 4 kredilik SAD dersi almak ve başarmak zorundadır.

Ek olarak; 40 iş günü zorunlu stajı tamamlamış olmak gereklidir. Zorunlu staj her biri 4 AKTS olmak üzere 20'şer günlük iki kademeden oluşur. Öğrenci 5. yarıyıldan itibaren staj yapabilir. Staj toplam 8 AKTS'dir. 

Uluslararası İşbirliği

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nin ERASMUS öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde 3 adet üniversite ile işbirliği bulunmaktadır. Bunlar Almanya'da bulunan  Leipzig Üniversitesi , Berlin Üniversitesi ve Catholique de Lille Üniversitesi.

 Akademik işbirliği çerçevesinde Leipzig Üniversitesi, "Institute of Applied Social Sciences" ile işbirliği bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Psikoloji Bölümü'nden mezun olanlar, pek çok farklı sektörede ve psikolojinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan bazıları;

-Sağlık Merkezleri

-Klinikler

-Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri

-Eğitim Kurumları

-Anaokulları

-Sosyal Hizmetler Alanı

-Adli Kurumlar

-İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Firmaları

-Araştırma Merkezleri

-Diyaliz Merkezleri

-İş psikoloğu olarak fabrikalarda

-Huzurevleri

-Reklamcılık Sektörü

-Kitle İletişim (Medya) Sektörü

-Kamu Sektöründe Faaliyet Gösteren Alanlar

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden başarı ile mezun olanlar, psikoloji bölümü mezunlarının kabul edildiği herhangi bir kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler. 

Sunulan Olanaklar

Psikolojinin farklı alt dallarına yönelik ders çeşitliliği, teorik derslerin yanısıra uygulamaya yönelik dersler, staj yapılan alanlara yönelik ilgili öğretim üyeleri tarafından süpervizyon desteği, bilimsel ve sosyal etkinliklerde görev alma fırsatı, çeşitli bilimsel etkinliklerde alanda çalışan uzmanlarla etkileşimde bulunabilme imkanı, bilimsel araştırma ve akademik yazıma hazırlık kapsamında Bitirme Projesi hazırlama imkanı...  


Program Etkinlikleri

Program Etkinlikleri 
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurulduğu tarihten itibaren düzenli olarak "Eğitim Psikolojisi Sempozyumu" düzenlemektedir. Beşinci Sempozyumun uluslararası nitelikte olması planlanmaktadır.  
22-23.03.2008 Eğitim Psikolojisi Sempozyumu I 
18-19.04.2009 Eğitim Psikolojisi Sempozyumu II
03-04.04.2010   Eğitim Psikolojisi Sempoyumu I    “Özel Eğitim Modelleri ve Uygulamaları”
09.04.2011 Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV  “Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi”
 
2009 yılında "İş Yaşamında Kadın Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. 
2012 yılında “Kültürler arası Çalışmalar: Ötekinin Sözü” ve “Adler Psikolojisi Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek” başlıklı uluslararası çalıştaylar düzenlenmiştir.
 2012-  Dr. Harville Hendrix IMAGO Çift Terapisi Eğitimi 05-06-07-08.05 2012
2013-  2nd International Congress of Attention Defict and Hyperactivity Disorder 3 Mart
2013- 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-24-25 Mayıs
 
İETT Projesi çerçevesinde sürücülere etkili iletişim, öfke kontrolü ve stres konularında düzenli eğitimler verilmektedir ve sürücülerde tükenmişlik sendromunun nedenleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yürütülmüş olup, sonuçları üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
 
Kültür Okullarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ihtiyaçları doğrultusunda farklı konularda seminerlerin düzenlenmesine devam edilmektedir.
Ayrıca her yıl alanlarında söz sahibi kişilerin davet edilerek öğrenciler ve ilgililer ile sohbet edildiği "Psikoloji Sohbetleri" düzenlenmektedir. 
 

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Melis Seray Özden Yıldırım   m.ozden@iku.edu.tr dahili: 4548

Bölüm Başkan Yardımcısı:  Yrd. Doç. Dr. Derya Deniz  d.deniz@iku.edu.tr   dahili: 4622

Prof. Dr. Tülay Bozkurt t.bozkurt@iku.edu.tr dahili:4369

Doç. Dr. Zeynep Oktuğ z.oktug@iku.edu.tr dahili:4346

Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik   a.celik@iku.edu.tr  dahili: 4871

Yrd. Doç..Dr. Serra İçellioğlu       s.icellioglu@iku.edu.tr dahili: 4337

Arş. Gör. Ece Naz Ermiş              e.ermis@iku.edu.tr     dahili: 4785

Arş. Gör.  Seda Kantarcı            s.kantarci@iku.edu.tr    dahili: 4787

Arş. Gör. Nida Ateş                     n.ates@iku.edu.tr         dahili: 4699

Arş. Gör. Tolga Ergiyen               t.ergiyen@iku.edu.tr     dahili: 4802

Arş. Gör. E. Doğa Kozak             e.kozak@iku.edu.tr      dahili: 4812