Tanımsız
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Programı Ana Sayfası

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından, sadece mekanik ve teknik boyutuyla değil, aynı zamanda samimiyet, adanmışlık, etik, rol modellik, liderlik gibi daha örtük boyutlarıyla mesleğini öğrenmiş ve uygulayabilen danışmanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren, çözüm üretebilme becerisine sahip, farklı açılardan olaylara yaklaşabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek, kaliteli ve donanımlı psikolojik danışmanlar yetiştirmek programın asli amaçları arasında yer almaktadır.  

Kuruluş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013-2014 öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin sonunda bütün dersleri başarıyla tamamlayıp, en az 240 AKTS’ye sahip olan öğrencilere Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 80 (altmış) öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar PDR Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. PDR Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Program Kodu

Program Adı

Genel Kontenjan

Puan Türü

2017 Taban Puanı

2017 Tavan  Puan

 

203011097

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

13

TM-3

295,07579

314,57460

 

203011104

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)

8

TM-3

400,82733

406,34685

 

203011122

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)

36

TM-3

357,64384

390,04048

 

203011388

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)

23

TM-3

322,91105

354,40941

 


 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemizin 2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren başarılı öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir programda çift anadal yapma olanağına sahiptir. Yeni yönerge ve koşullar için tıklayınız.

 

 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.
 

Staj

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda kayıtlı olan öğrenciler, birinci sınıftan itibaren Kültür Eğitim Kurumları’nda uygulamalı dersler görüp klinik deneyim elde edebilecekleri gibi üçüncü sınıftan itibaren yoğun bir şekilde alanda staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin kurum stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları, özel okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri, özel dershaneler ve anaokulları gibi eğitim kurumlarında rehber ve psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler. Mezunların, ayrıca rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve danışmanlık merkezleri, aile mahkemeleri, şirketlerin insan kaynakları departmanları gibi sağlık, sosyal yardım, adalet, güvenlik, endüstri ve işletme gibi alanlarda da çalışma olanakları vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nın henüz yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır.

Sunulan Olanaklar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerine birinci sınıftan itibaren Kültür Eğitim Kurumları’nda uygulamalı ve yerinde ders görme imkânı sunulmaktadır.

Program Etkinlikleri

Mayıs 2014 tarihinde, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüyle ortaklaşa Uluslararası Okul Öncesi Kongresi düzenlendi.

Mart 2017 tarihinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin katılımıyla Özel Eğitim ve Farkındalık Günleri gerçekleşti. 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı


Yrd.Doç.Dr. Meryem Demir Güdül
E-posta: m.gudul@iku.edu.tr          
Tel: 0212 498 41 41
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Ataköy Yerleşkesi
            E-5 Karayolu üzeri 34156   Bakırköy/İstanbul