border=  border=
Administrative Units

Üniversitesitemiz bünyesinde birçok alanda hizmet veren idari birimler, üniversitenin hedeflerine ulaşmasında etkin bir role sahiptir. Öğrenciler ve personelin yanı sıra mezunlar ve ziyaretçilere bilgi aktarımı ve destek sağlayan bu birimler, kampüs hayatının düzeni ve işleyişine önemli katkılarda bulunmaktadır.


Last Updated Date
2017-11-01 11:32:12