border=  border=
Mimari Tasarım (Tezsiz)

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu çerçevede Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında lisans eğitimi sonrası tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilmesi ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmeleri amaçlanmaktadır. Mimari tasarım konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye,  felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılabilecek bilgi ile donatılması temel hedeftir. Mimari Tasarım (tezsiz) Yüksek Lisans Programı bu bilinçle zengin bir içerik ve çeşitlilikte oluşturulmuştur.

 

Kazanılan Derece ve Yetkinlikler

 

Mimarlık Lisans derecesine sahip olan öğrenci adaylarının başvurması beklenen programı başarı ile bitiren öğrencilere, Mimarlıkta Yüksek Lisans derecesi verilmektedir.

 

Genel Koşullar

Yüksek Lisans Programına Mimarlık Lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Programa kabul edilmek için Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)  puanı aranmamaktadır.

Program dili Türkçedir.


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-08 16:28:38