border=  border=
Mimarlık Doktora

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

MIMARLIKTA DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Mimarlıkta Doktora Programı yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik kariyere adım atmak üzere tasarlanmıştır. Programda zorunlu dersler zihinsel araştırma çerçevesi oluşturmaya, seçmeli dersler Doktor adayının ilgilendiği alanda gelişmesini sağlamaya yönelik olarak yer almaktadır. Doktor adayının, mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşması desteklenmektedir. Mimarlıkta Doktora Programı, Doktor adayına bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandıracaktır. Programı başarıyla tamamlayacak adayın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

Kuruluş ve Akademik Yapı

2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kurulmuş olan Mimarlıkta Doktora Programı’nda halen 4 profesör, 6 Doçent ve 11 Yardımcı Doçent görev almaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için Doktora Programı toplam 240 AKTS ile mezun olunan 4 yıllık bir programdır. Toplamı doksan (90) AKTS’den ve 3 yarıyıldan az olmamak koşuluyla alınacak en az 9 adet ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girme zorunluluğu vardır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Doktora Programı toplam 300 AKTS ile mezun olunan 5 yıllık bir programdır. Toplamı yüz elli (150) AKTS den ve 5 yarıyıldan az olmamak koşuluyla alınacak en az 15 adet ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. En geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girme zorunluluğu vardır.

Mimarlıkta Doktora Programı’nda Yüksek Lisans derecesi bulunan öğrenciler 240 AKTS, Lisans derecesi bulunanlar ise 300 AKTS kredi tamamlayıp, Genel Not Ortalamaları 3.00 (B) ve üzerinde ise tez sınavında başarılı oldukları takdirde Mimarlıkta Doktora diploması alırlar.

 

Dil

Mimarlıkta Doktora Programı öğretim dili Türkçe’dir.

Uluslararası Fırsatlar

Mimarlıkta Doktora Programı’na kayıtlı öğrenciler ilk dönem eğitimini İKÜ’de tamamlamak koşuluyla Erasmus programına katılabilirler. Avrupa’da 6 nitelikli okul ile Erasmus Öğrenci Değişimi anlaşmamız bulunmaktadır.

 

Universitat Stuttgart (Germany)

 

Architecture

 

Charles University in Prague (Czech Republic)

 

History

 

Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Marseille (France)

 

Architecture

Universita degli Studi Roma Tre (İtaly)

 

Architecture

 

 

University of Pecs (Hungary)

 

Architecture and Town Planning

 

 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen doktora öğrencileri, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavı sonucunda aldıkları not ile başvuru sırasındaki en son GNO (Genel Not Ortalaması) ortalaması alınarak belirlenen Erasmus Notu’na ve sıraladıkları tercihlerine göre belirlenmektedirler. Bu seçim aşamasından sonra, özellikle, tezinin konusuna uygun olan bir Avrupa Birliği ülkesinde araştırma yapmak isteyen öğrenci, gittiği üniversitede uluslararası dillerden birini konuşan, konusunda uzman bir yürütücü rehberliğinde, bir veya iki dönem tezini geliştirme olanağı bulabilmektedir.

Erasmus Öğretim Elamanı Hareketliliği Programı kapsamında birçok yabancı öğretim elemanı uzmanlık alanlarında ders verebilmektedir.

Tüm bunların dışında Erasmus İşe Yerleştirme Programı ile doktora öğrencilerinin 90 iş günü için kendi seçecekleri ve kabul edildikleri mesleki bir kuruluşta çalışma şansları olabilecektir.

Sunulan Olanaklar
 

Mimarlık Anabilim Dalı’nın yararlanabileceği malzeme arşivi, bilgisayar laboratuvarı, malzeme-beton laboratuvarı, aydınlatma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümdeki doktora dersleri, bilgisayar ve projeksiyon donanımlı olan seminer salonlarında ve sınıflarda verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı

Yüksek Lisans ve Doktora Program Koordinatörleri

Yrd.Doç. Dr. Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
E-mail: a.akgun@iku.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Hayriye Nisa SEMİZ
E-mail: n.semiz@iku.edu.tr


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-08 16:30:48