border=  border=
İKU Psikoloji Çalıştayı 2014

                                                           

DR. WES WİNGETT YÖNETİMİNDE 

ULUSLARARASI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ÇALIŞTAYI

11 NİSAN 2014

Adler Psikolojisi Çerçevesinde

21. Yüzyılda Öğrencilerle Pozitif İlişkilerin Yeniden Yapılandırılması

"Değişen Zaman, Zor Öğrenciler ve Kurulan Pozitif İlişkiler"

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü olarak bu yıl, Adler psikolojisi alanında kırk yıldan uzun bir süredir öğrenci ve eğitimci olarak yer alan, Kuzey Amerika Adler Psikoloji Topluluğu tarafından “Adler Psikolojisi Diplomatı” olarak adlandırılan Dr. Wes Wingett yönetiminde, 21.Yüzyılın eğitim koşullarında öğrencilerle pozitif ilişkilerin yeniden yapılandırılmasını konu alan Uluslararası Eğitim Psikolojisi Çalıştayı’nı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Günümüz koşullarında, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeniliğe açıklık önem kazanmış, değişimleri sağlıklı karşılayabilme ihtiyacı eğitimcileri, öğrenci ve velilerle bütünleşmiş bir sistem içerisinde yeniden yapılanmaya yöneltmiştir. Teorik bilgilere birçok kaynaktan ulaşmak mümkün olmasına rağmen, bu bilgilerin uygulamaya nasıl geçirileceği konusu, çoğu zaman eksik ya da belirsiz kalmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, günümüzde çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları güçlükleri tanımlamak ve bu güçlüklerin aşılmasında onlara destek sağlayacak uygulamaları tartışmak üzere düzenlenen çalıştayımızın, eğitim alanında çalışan herkes başta olmak üzere, psikologların, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında çalışan uzmanların, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında görev yapanların ilgilisi çekeceğini umuyoruz.

Çalıştay ile ilgili çalışmalarımız hakkında güncel bilgi edinmek için sitemizi belirli aralıklarla ziyaret edebilirsiniz.

                          

 Uluslararası Eğitim Psikolojisi Çalıştayı Web Sitesi: www.iku.edu.tr/uepc

 

Son Güncellenme Tarihi