border=  border=
Bölüm Başkanından

İşletme Bilimi son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş, yöneticilik denilen çağdaş bir disiplinin ve mesleğin doğuşuna neden olmuştur. Bugün artık ülkemizde de işletmeler bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşeri kaynaklarını en etkin ve ekonomik bir tarzda organize ederken, diğer yandan sürekli artan uluslararası rekabete dayanabilecek bilgi gücüne ulaşmaya çalışmaktadır.

 

İşletme Bölümü, kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, ve elde ettiği bilgiyi geliştirmeye ve uygulamaya adamıştır. Bölüm, lisans eğitimi öğrencilerinin işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar.

 

Deslerin tamamının İngilizce olarak yürütüldüğü  İngilizce İşletme Öğretim Programı çerçevesinde, hem modern bir işletme eğitimi verilmesi, hem öğrencilerimizin dünyadaki son iktisadi gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri, hem edinecekleri yabancı dil ile dünyadaki işletme literatürünü takip etmeleri, ve hem de küresel iş dünyasında iş olanaklarını artırmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, İngilizce İşletme Öğretim Programı, Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci mobilitesinin artırılması ve Bologna Süreci’ne uyum aşamasında da avantaj sağlayacaktır.

 

Evrensellik ve esneklik parolasıyla hareket eden Bölümümüz, öğrencilerine alanlarında uzman öğretim üyelerinden ders programları ve geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunarak onlara, sadece küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla başedecek kadar değil fakat küresel işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

 

Bu programın mezunlarımızı, 21. yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

 

Prof. Dr. Uğur Yozgat

Tel: 0 (212) 498 4110

Email:u.yozgat@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2016-11-15 12:25:08