border=  border=
Staj

STAJ NEDİR?

 

Staj, II. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde,

MİMARLIK ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışmasının, yaz okulu dahil

bir akademik dönemle örtüşmesi durumunda; öğrencinin staj yapabileceği günlerin danışman onayı

ile staj komisyonuna bildirilmesi gerekmektedir.

 

NE KADAR SÜREYLE STAJ YAPMAK ZORUNLUDUR?

 

Staj süresi 40 gündür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan bölümü ofis, kalan 20 günü ise şantiye

stajı olarak tamamlanacaktır. Bu 20 günlük staj süresi tek seferde tamamlanmalıdır, bölünemez.

Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan Cumartesi ve Pazar günleri

de çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

STAJ İÇİN OKULA NASIL BAŞVURULUR?

 

Staj başvuruları online yapılmaktadır. IKU web sayfasında; staj ile ilgili başvuru sürecine dair bilgiye

ve ilgili dokümanlara şu linkten ulaşılmaktadır:

 

https://www.iku.edu.tr/5/30884/staj.html

 

Öğrenciler, "staj başvuruları için lütfen tıklayınız" sekmesinden staj başvurusunu online olarak

yapabilmektedir. ÖĞRENCİ, STAJA BAŞLAMADAN EN AZ 10 GÜN ÖNCE SİSTEME GİRİŞ

YAPMAK ZORUNDADIR. Forumun doldurulmasında yardımcı olmak üzere hazırlanan

“Staj Başvuru Kullanıcı Dökümantasyonu” için link şu şekildedir:

 

https://www.iku.edu.tr/upp/0/files/STAJ%20BA%C5%9EVURU%20KULLANICI%20D%C3%96K%C3%9CMANTASYONU%20(28_03_2016)(SG)(1).pdf

 

İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR?

 

Öğrenci Bölüme dilekçeyle başvuruda bulunur. Öğrencinin talebi Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından onaylanır. Öğrenci, online formda “isteğe bağlı” stajı seçerek başvurusunu yapar.

 

YURTDIŞINDA STAJ YAPILABİLİR Mİ?

 

3 tür yurtdışı stajı kabul edilmektedir.

1.      Erasmus +  (İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Koordinatör kurum olarak yer aldığı

Avrupa Staj Konsorsiyumu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.euro-intern.org/konsorsiyum/hakkinda/

2.      Erasmus(Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.iku.edu.tr/5/30958/erasmus.html

3.      Öğrenci sorumluluğunda, bir yurtdışı firmada:

o   Öğrenci firmayla iletişime geçer.

o   On-line staj formunu doldurur. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler de,

zorunlu staj formunu doldurmakla yükümlüdür. Fakat, okul tarafından yapılan

sigorta yurt dışındaki iş yerlerini kapsamamakta, staj formu diğer yasal yükümlülükler

gereği sürecin bir parçası olarak doldurulmaktadır. Dolayısıyla, ister Türk, ister yabancı

uyruklu olsun, yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin, ayrıca sigorta yaptırmaları

önerilmektedir.

o   Stajını gerçekleştirir.

o   Staj bitiminde staj raporunu, biri türkçe olmak üzere iki dilde yazar, firma adına

yetkili kişiye onaylatır ve Staj Komisyonuna teslim eder. 

 

STAJ SONUNDA STAJ KOMİSYONUNA NE TESLİM EDİLMESİ GEREKİR?

 

·        Öğrenci stajının sonunda, ofis ve şantiye stajları için AYRI olmak üzere İKİ STAJ RAPORU

teslim eder.

·        Ofis Stajının Arş.Gör. Esin HASGÜL’e, Şantiye Stajının Arş.Gör. Dr. Dilara Erüstün’e,

panoda ilan edilen tarihler içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

STAJ RAPORU NEDİR?

 

Staj raporu, staj süresince öğrenci tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yazılı ve görsel olarak

anlatan belgeler bütünüdür. Staj raporu, aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla bir araya getirilerek

oluşturulur, ciltlenir ve teslim edilir. 

 

Raporda sırasıyla yer alması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 

·        Kapak

·        On-line staj formunun bir çıktısı

·        Cumartesi ve Pazar günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belge (şayet çalışılmışsa)

·        Günlük Rapor (Her gün için 1-2 cümleyle ifade edilmeli.)

·        Haftalık Rapor (Tüm hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyetler detaylı olarak anlatılmalıdır.)

·        Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde çalıştığı proje ile ilgili plan, kesit,

görünüş, fotoğraf vb. dokümanlar)

·        Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj

döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı

kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

 

Sayılan belgelere dijital olarak  https://www.iku.edu.tr/upp/1895/files/STAJ%20(T%C3%9CRK%C3%87E).docx

adresinden erişilebilir.  

 

Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu

tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 

Örnek Staj Raporlarına Bölüm Panosu’nda yer verilmektedir.

 

STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİR? 

 

·        Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.

·        Rapor içindeki tüm dokümalar (görseller dahil), firma yetklisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

·        Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.

·        Rapor, düzgün bir Türkçe’yle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)

·        Rapor bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısı raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

·        Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.

 

Staj RAPORLARI, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Yönergenin belirttiği doğrultuda

(geçti-kaldı biçiminde) belirlenir. Öğrencinin ilk yaptığı Staj, STAJ I dersi altında 7. Dönemde

(4 ECTS), ikinci staj ise STAJ II dersi altında 8. Dönemde (4 ECTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır.

 

31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından

itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne

sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten

itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

 

Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

STAJ KOMİSYONU

Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emre ARSLAN

Yrd.Doç. Dr. Demet DİNÇER

Arş.Gör. Esin HASGÜL

Arş.Gör. Dilara ERÜSTÜN

 

Belgeler ve Staj Yönergesi için;

 

https://www.iku.edu.tr/5/31141/staj-formlari-ve-staj-yonergesi.html

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-26 13:27:10