border=  border=
Bölüm Başkanından

İşletme Bilimi son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş, yöneticilik denilen çağdaş bir disiplinin ve mesleğin doğuşuna neden olmuştur. Bugün artık ülkemizde de işletmeler bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşeri kaynaklarını en etkin ve ekonomik bir tarzda organize ederken, diğer yandan sürekli artan uluslararası rekabete dayanabilecek bilgi gücüne ulaşmaya çalışmaktadır.

 

Bu nedenle, İşletme Bölümü'ndeki programlar düzenli olarak yenilenmektedir. Bölüm, lisans eğitimi öğrencilerinin işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen dersleri içermektedir. Ayrıca, vaka çalışmaları, grup projeleri, stajlar ve diğer yardımcı programlarla öğrencilerin işletme becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

 

Bunun yanı sıra bölüm, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkili iletişimin sağlanması açısından danışmanlık sistemi ile yürütülmektedir. Yüksek kalitedeki akademik danışmanlık, kariyer koçluğu ve yurt dışında okuma fırsatları (Erasmus Programları ve diğer ikili anlaşmalar) sunulmaktadır.

 

Evrensellik ve esneklik parolasıyla hareket eden Bölümümüz, öğrencilerine alanlarında uzman öğretim üyelerinden ders programları ve geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunarak onlara, sadece küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla başedecek kadar değil fakat küresel işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

 

Bu programın mezunlarımızı, 21. yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

 

Prof. Dr. Uğur Yozgat

Tel: 0 (212) 498 4110

Email:u.yozgat@iku.edu.tr


Son Güncellenme Tarihi
2016-11-15 12:24:41