border=  border=
Bölüm Başkanından

Çok Sevgili Öğrenciler,

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi son yıllarda çok değerli gelişmeler göstermiş giderek de önemi artacak olan yüzyılımızın bilim dallarından birisidir. 2000 yılında insan genom projesinin tamamlanması ile farklı disiplinlerde çok hızlı bilimsel ilerlemeler kaydedilmiş ve elde edilen veriler sağlık, çevre, tarım hayvancılık ve enerji gibi çok farklı alanlarda önemli bir itici güç olarak kullanılmaktadır. Çok disiplinli bilim alanları günümüzün bir gerekliliği olarak ortaya çıkmış ve uygulama alanları giderek de artmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanı da çok disiplinliği içinde barındıran 21. Yüzyılın bilimi olma özelliğini ortaya açıkça koymaktadır.

 

2007 yılında kurulan ve lisans eğitimine başlayan bölümümüzün akademik kadrosu alanlarında son derece deneyimli ve bilim heyecanı yüksek, yeniliklere açık, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen ve bu gelişmelere liderlik yapan son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Her sene artan sayıda bilimsel proje geliştirmekte ve bu projeler lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma faaliyetlerine katılma ve hatta bilimsel yayın yapmak anlamında önemli olanaklar yaratmaktadır.

 

Bölümümüz son derece modern moleküler biyolojik tekniklerin uygulandığı laboratuvar ve donanımlara sahiptir. Öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji tekniklerini çok doğru ve yetkin bir düzeyde uygulayabilmesi gerekmektedir bizler de öğrencilerimizi özellikle bu yönde uzman hale getirmekteyiz.

 

Bölümümüzün diğer moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden en önemli farkındalığı hocalarımızın danışmanlığında lisans öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara katılması ve bizzat kendi geliştirdikleri projelerini yapabilme olanaklarını bulmaları ve verilerini bilimsel kongrelerde sunma şansı elde etmesidir. Bu amaçla ders programımız içinde “Bitirme Projesi” ve “Araştırma Projesi “ dersleri yer almaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası merkezlerden proje alma olanağı elde etmektedirler.

 

 Ayrıca lisans öğrenimi sırasında öğrencilerimiz, sunulan zengin seçmeli dersler ile mezuniyet sonrasındaki akademik ve iş hayatlarında kullanabilecekleri gerekli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olurken aynı zamanda Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü’nde aktif rol alarak hem mesleki hem de sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmaktadır.

 

Bölümüz 2011 yılında yüksek lisans, 2015 yılında da doktora eğitimine başlamış bulunmaktadır. Bölümümüz özellikle Kanser Moleküler Biyolojisi ve Bitki Biyoteknolojisi alanlarında lisansüstü araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Programımızda yurt içinden ve yurt dışından davet edilen bilim adamları ve akademisyenlerin verdikleri konferanslar ve seminerler ile öğrencilerimiz güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Öğrencilerimize ERASMUS programı çerçevesinde programın bağlantılı olduğu Avrupa üniversitelerinde eğitim-öğretim yapma olanağı sağlamaktayız ve başarılı öğrencilerimiz, çift anadal ve yandal öğrenim olanaklarını kullanarak çok disiplinli alanlara geçme seçenekleri de elde etmektedirler.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programımız 16.02.2013-16.02.2018 yılları arasında geçerli olmak üzere 5 yıllık bir süre için FEDEK* (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından Akredite edilmiştir.

 

Başarılı bir eğitim dönemi diliyorum.

 

Prof. Dr. Narçin Palavan-Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

 

 


Son Güncellenme Tarihi