border=  border=
Hakkımızda

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Doktora programından oluşmaktadır. İKÜ Mimarlık ABD Tezli Yüksek Lisans Programları iki yıllık olup, çatısı altında altı Program bulunmaktadır: Mimarlık, Mimari Tasarım, Şehircilik, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Yapım Yönetimi ve Teknolojisi ve Mimari Mühendislik. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki temel amaçlardan biri öğrencilere  bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi ile bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.  Toplam AKTS değeri en az 120 olan bu program, dersler (toplam 60 AKTS’den [en az 8 ders] az olmamak koşuluyla), bir seminer ve tez çalışmasından oluşur.

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda lisans eğitimi sürecinde tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilmesi ve tasarım ile ilgili çeşitli çağdaş sorunların ele alınması amaçlanmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının toplam AKTS değeri en az 90’dır. Bir yıllık bu program, dersler (toplam 90 AKTS’den [en az 12 ders] az olmamak koşuluyla) ve dönem projesinden oluşur.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Mimarlıkta Doktora Programı adayların yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşması için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik kariyere adım atması için tasarlanmıştır. Programı başarıyla tamamlayacak adayın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir. Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için Doktora Programı toplam 240 AKTS ile mezun olunan dört yıllık bir programdır. Toplamı 90 AKTS den az olmamak koşuluyla alınacak 9 adet ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’deki yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca hibeli olarak bir kez, hibesiz olarak ise birden fazla öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilirler. Özellikle yüksek lisans düzeyi, bu hareketliliklerin gerçekleştirilebilmesi için esnek ve bireyselleşebilen yapısıyla tercih edilen bir değişim aşamasıdır. Mimarlık Anabilim Dalı’nın Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, Avrupa’nın pekçok seçkin üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunmakta, öğrenciler bu değişim programlarına katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

İletişim Bilgileri 

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı

Yüksek Lisans ve Doktora Program Koordinatörleri

Yrd.Doç. Dr. Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
E-mail: a.akgun@iku.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Hayriye Nisa SEMİZ
E-mail: n.semiz@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-08 16:27:35