border=  border=
Hakkımızda

Anabilim Dalı:  Bilgisayar Mühendisliği

Programın Türü              

  • Tezli Bilgisayar Yüksek Lisans
  • Tezsiz Bilgisayar Yüksek Lisans

Anabilim Dalı Başkanı  

Vekil Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Aktin   

 

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bahar İlgen 

 

Programa başvurabilecek adaylar          

Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) için:  Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve ilgili olabilecek bölümlerden mezun olmak.

 

Eğitim dili

Eğitim dili Türkçedir. Fakat bilimsel çalışmaları takip ve tetkik edebilecek seviyede İngilizce bilgisi zorunludur.

 

Programın toplam süresi

Programın normal süresi 2 yıldır. Fakat öğrenci bitirme koşullarını yerine getirmediğinde eğitim süresi uzayabilir.

 

Program Koşulları           

Programda alması zorunlu olan dersleri tamamlamış ve 120 AKTS yi en az 2 yıllık dönemde tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Hedefleri

Mezunlar lisans eğitiminde elde ettikleri temel ve ileri seviye bilgileri karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini çözmek için kullanabileceklerdir. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki iki veya daha fazla alanda ileri seviye konularda bilgi sahibi olacak ve en az bir alanda da uzmanlaşacaklardır. Mezunlar mühendislikte mesleki ilerleme için hazırlanacaklardır. Alanlarındaki yeni bilgiyi belirlemek , anlamak ve bu bilgiyi çok disiplinli şartlar da dahil olmak üzere uygun bağlamlarda uygulayabilmek için kalıcı öğrenme yeteneğine sahip olacaklardır. Mezunlar önemli araştırma ve geliştirme projelerine girişebilme ve sonuçlarını açık ve net bir biçimde belgeleme becerisine sahip olacaklardır. Mezunlar yeni gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlama yeteneklerine sahip olacaklardır.

 

Mezuniyet Koşulları     

Tezli Yüksek Lisans için 8 ders (Bilimsel Araştırma Teknikleri + 7 seçmeli ders) + Tez + Seminer

Tezsiz Yüksek Lisans için 11 ders (Bilimsel Araştırma Teknikleri + 10 seçmeli ders)+ Mezuniyet Projesi

*Bilimsel Araştırma Teknikleri  dersi zorunlu olarak alınacaktır, diğer dersler seçmeli dersler havuzundan seçilebilir.

 

Değerlendirme koşulları            

İngilizce yabancı dil bilgisi sınırlı işlevsel yeterlilikte olmalıdır.

Tezli Yüksek Lisans için : ALES %50 + Not Ortalaması (BS in CE/SE) %25 + Mülakat %25

Tezsiz Yüksek Lisans için : Not Ortalaması (BS in CE/SE) %50 + Mülakat %50

Not: Mülakat esnasında öğrencinin teknik yeterliliğini anlamaya yönelik lisans düzeyindeki temel derslerden teknik sorular sorulmaktadır.

 

Kabul Komitesi               

 Kabul Kurulu

Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri arasından belirlenir. Toplam sayısı üç olan bu kurulda Yüksek Lisans Koordinatörü devamlı üye konumundadir. Komite başkanı, belirlenen üyeler arasindan seçilir.

 

Seminer

 Seminer dersi, yüksek lisans yapan öğrencilere üçüncü ve dördüncü yarıyılda proje veya tez konularında yapmış oldukları çalışmaları paylaşmak ve geri bilgilendirmeden yararlanmak için tasarlanmıştır. Son iki dönemde alınması gereken bu derste öğrencilerden dönem başına iki sunum yapmaları beklenmektedir.


Son Güncellenme Tarihi
2018-03-09 16:36:53